Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for STK1A32SC, STK1AW32SC

18756
5/28/2019

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Trusted Execution Engine และเฟิร์มแวร์

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • ขนาด: 23.4 MB
  • SHA1: 909EA86B56733CCC50EC5BD91815AD55C4FF0D8A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งเวอร์ชันไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ของ Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE) ไดรเวอร์ Intel TXE จําเป็นสําหรับ Secure Boot และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

หมายเหตุสําคัญ: หากติดตั้ง Windows ใหม่คุณจะต้อง ติดตั้งไดรเวอร์ SoC ก่อน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้