ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1A32SC

18873
9/30/2020

บทนำ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth สําหรับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ติดตั้งใน Intel® Compute Stick STK1A32SC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 32-bit*
  • ขนาด: 9.6 MB
  • SHA256: FCAEDC9199F46025D6F2057F5E9A2F3B2086CF218779859663AB8E5FE849782F
  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 9.6 MB
  • SHA256: 291683FA619FEFD6A8ADE3489E49270F351316A4C453554ED4E942EF3A1EA67F

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์ Bluetooth สําหรับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ติดตั้งใน Intel® Compute Stick STK1A32SC

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับมีอะไรใหม่หรือปัญหาที่แก้ไขแล้ว ปัญหาที่ทราบ คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

เลือกไฟล์ไหนดี?

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • BT_Win10_32_21.50.0.exe - รุ่น 32 บิตสําหรับ Windows® 10
  • BT_Win10_64_21.50.0.exe - รุ่น 64 บิตสําหรับ Windows 10

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้