Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* สําหรับ STK1A32SC

18580
10/16/2017

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Bluetooth® Wireless Technology-based สําหรับอุปกรณ์ Intel Bluetooth® ที่ติดตั้งใน Intel®® Compute Stick STK1A32SC.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • ขนาด: 15.4 MB
  • SHA1: 42B5318DC9FF399D20F19C464663C60548BD8FE4
  • Windows 8.1, 64-bit*
  • ขนาด: 15.4 MB
  • SHA1: 029C040444A5135FB41D41CA1F98D4A653E587F8

คำอธิบายโดยละเอียด

คำเตือน
เรียนลูกค้าเนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย Intel ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสนอการอัปเดตเพื่อลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขายการไม่ละเมิดหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Bluetooth wireless technology-based สําหรับอุปกรณ์ Intel® Bluetooth ที่ติดตั้งใน Intel® Compute Stick STK1A32SC.

ไฟล์ใดให้เลือก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • BT_Win8.1_32_19.71.0.exe - Windows 8.1* รุ่น 32 บิต
  • BT_Win8.1_64_19.71.0.exe - Windows 8.1 รุ่น 64 บิต

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณหรือไม่? เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้