ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

อัปเดต BIOS [RYBDWi35]

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* เพื่อ NUC5ixRY

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet for Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สายของ Intel® For Windows® 10 for NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

Intel® HD Graphics Driver Windows 10® เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) ใน NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี® Intel® Wireless* for Windows 8.1 NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี® Intel® ไร้สายใน Windows 7* รุ่น NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี® Bluetooth® ® Intel® ใน Windows 7* ® NUC

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ไดรเวอร์Windows 8.1* for Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver Windows 7*/8.1* เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สายของ Intel® Windows 7* for NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

Intel® Management Engineระดับผู้บริโภคระดับผู้บริโภคของ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY

ไดรเวอร์ GPIO ในการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ของ Windows® 10 ใน Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

ไดรเวอร์ GPIO ในการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ของ Windows 7*/8.1*