ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัพเดต BIOS [RYBDWi35]

Realtek * High Definition Audio Driver สําหรับ NUC5ixRY

ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Technology สําหรับ Windows 7 * สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Technology สําหรับ Windows 8.1 * สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* สําหรับ Intel® NUC

® ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth Intel® สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7 * / 8.1 * สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 7 * สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY