ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Server Chipset Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 61X Chipset

Intel® Server Debug and Provisioning Tool Windows Admin Center Extension

Intel® Configuration Detector for Linux*

InfiniBand/Mellanox* Firmware and Drivers for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems