Intel® Virtual RAID บน CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วสําหรับองค์กร (Intel® RSTe) Windows* ไดรเวอร์สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และระบบ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต 61X ของ Intel®

19596
12/6/2019

บทนำ

ให้โปรแกรมควบคุม Intel® VROC SATA/Intel® RSTe Windows* สําหรับตระกูล S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 192.4 MB
  • SHA1: DDCB95AE2F6D802A5A390A89A55097F9C9BC3287

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® VIRTUAL RAID บน CPU (Intel® VROC SATA) Windows* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel S2600WT / S2600CW / S2600TP / S2600KP ตระกูล

Intel® VROC SATA เดิมเรียกว่า Intel® เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วขององค์กร (Intgel® RSTe) ให้บริการโซลูชัน RAID ระดับองค์กรสําหรับอุปกรณ์ SATA ที่เชื่อมต่อกับ SATA/sSATA บนฮับควบคุมแพลตฟอร์ม (PCH) ของ Intel® ที่กําหนดค่าสําหรับโหมด RAID

ข้อมูลแพคเกจ
รุ่นไดรเวอร์ = 6.2.0.1239
หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการ (OS) ต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งแพคเกจโปรแกรมควบคุมและบอร์ดหรือระบบ Intel Server:
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุนสําหรับตระกูล S2600WT
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุนสําหรับตระกูล S2600CW
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุนสําหรับตระกูล S2600TP
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุนสําหรับตระกูล S2600KP

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกย่อประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® VROC กับ RSTe ® Intel ก่อนหน้า: อธิบายการเปลี่ยนชื่อ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้