ไดรเวอร์ Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 61X

19596
12/6/2019

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Intel® VROC SATA/Intel® RSTe Windows* สําหรับตระกูล S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 192.4 MB
  • SHA1: DDCB95AE2F6D802A5A390A89A55097F9C9BC3287

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA) Windows* สําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP

Intel® VROC SATA ที่แต่เดิมเรียกว่า เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intgel® RSTe) มอบโซลูชัน RAID ระดับองค์กรสําหรับอุปกรณ์ SATA ที่เชื่อมต่อกับ SATA/sSATA บน Intel® Platform Control Hub (PCH) ที่กําหนดค่าไว้สําหรับโหมด RAID

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 6.2.0.1239
หมายเหตุ: ทั้งแพ็คเกจไดรเวอร์และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบต้องรองรับระบบปฏิบัติการ (OS)
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600WT
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600CW
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600TP
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600KP

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® VROC เทียบกับ Intel® RSTe ก่อนหน้า: อธิบายการเปลี่ยนชื่อ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้