ไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 61X

19560
12/12/2018

บทนำ

ให้บริการไดรเวอร์ ESRT2 Windows* สําหรับตระกูล S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 761.4 KB
  • SHA1: DA1D26737D759759EAD302D9838AFAC4A38DFB36

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* สําหรับตระกูล S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = v18.01.2018.1107
หมายเหตุ: ทั้งแพ็คเกจไดรเวอร์และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบต้องรองรับระบบปฏิบัติการ (OS)
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600WT
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600CW
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600TP
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600KP

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้สําหรับ ESRT2
บทช่วยสอนแบบโต้ตอบสําหรับ ESRT2

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้