ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

932425
PCN
932426
PCN
932427
PCN
932428
PCN