ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for DN2820FY, DE3815TY

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows® 10 for DN2820FY, DE3815TY

Intel® Processor I/O Controller Driver for Windows 7* for Intel® NUC

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

System-on-a-Chip (SOC) 64-bit Driver Package for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 7* for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 8* and 8.1* for Intel® NUC