ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์ โปรแกรมสําหรับการทํางานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) สําหรับ DN2820FY, DE3815TY

ไดรเวอร์เครือข่าย Gigabit Gigabit สําหรับ Windows® 10 สําหรับ DN2820FY, DE3815TY

ไดรเวอร์ Intel® Processor I/O Controller สําหรับ Windows 7* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ DE3815TY

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

แพ็คเกจไดรเวอร์ 64 บิตสําหรับ Intel® NUC แบบ System-on-Chip (SOC)

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC