แพ็คเกจไดรเวอร์ 64 บิตสําหรับ Intel® NUC แบบ System-on-Chip (SOC)

18436
10/22/2015

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ 64 บิต System-on-Chip (SOC) สําหรับ Intel® NUC (10.22.15)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 135.3 KB
  • SHA1: FD833641F6FF76EEA16852FE66BA5C2C3A78EF32

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ 64 บิต System-on-Chip (SOC) สําหรับ Intel® NUC สําหรับอุปกรณ์ระบบต่อไปนี้:

  • GPIO
  • I2C
  • PWM
  • UART

วิธีการติดตั้ง:

  1. คลายซิปแพ็คเกจที่ดาวน์โหลดมา
  2. คลิกขวาที่ติดตั้ง ไฟล์ BAT
  3. เลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้