ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [TYBYT20H]

Intel® Integrator Toolkit

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์ โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) สําหรับ DN2820FY, DE3815TY

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ DE3815TY

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® Processor I/O Controller สําหรับ Windows 8* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์เครือข่าย Realtek* Gigabit Ethernet สําหรับ Windows 8* และ 8.1* สําหรับ Intel® NUC