ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [TYBYT10H]

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for DN2820FY, DE3815TY

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC

Intel® Processor I/O Controller Driver for Windows 8.1* for Intel® NUC

ไดรเวอร์เครือข่าย Realtek* Gigabit Ethernet สําหรับ Windows 8* และ 8.1* สําหรับ Intel® NUC