ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

ไดรเวอร์ฐาน Gigabit สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ FreeBSD*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows 7* - รุ่นสุดท้าย

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

การปิดใช้งานความสามารถในการออฟโหลด TCP-IPv6 Checksum กับ Intel® 1/10 GbE Controller