ไดรเวอร์ Intel® Ethernet Adapter สําหรับ MS - DOS * -- รุ่นสุดท้าย

2595
11/4/2019

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Ethernet Adapter เวอร์ชัน 24.3 สําหรับ MS-DOS* รุ่นสุดท้าย

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • MS-DOS family*
  • ขนาด: 1.1 MB
  • SHA256: 4FBF20CF2CC20B3A50CEE2D7735B2642C3BEFD1B733577E238261FA458F10B59

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Ethernet Adapter เวอร์ชัน 24.3 สําหรับ MS-DOS*

โน้ต: นี่คือรุ่นสุดท้ายสําหรับไดรเวอร์ MS-DOS ไดรเวอร์ MS-DOS จะไม่รวมอยู่ในการเผยแพร่ SW ในอนาคตอีกต่อไป

รายละเอียดการดาวน์โหลด

  • การดาวน์โหลดประกอบด้วยไดรเวอร์ NDIS สําหรับ MS-DOS การวินิจฉัย DOS และคําแนะนําผู้ใช้สําหรับ Intel® Ethernet Adapters
  • ไดรเวอร์ DOS มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโหลดระบบปฏิบัติการอื่นๆ เท่านั้น เช่น ระหว่าง RIS หรือการติดตั้งแบบไม่ต้องใส่ข้อมูล พวกเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไดรเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้