ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ และ Iris® Xe - เบต้า - Windows*

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชัน Windows*

กราฟิก Intel® Arc™ และ Iris® Xe - WHQL - Windows*

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®