ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*

747008
4/21/2023

บทนำ

รีลีสนี้ให้การอัปเดตแพ็คเกจสําหรับ Ubuntu* 22.04 บนกราฟิก Intel® Arc™-ซีรีส์

คำอธิบายโดยละเอียด

เอกสารและคําแนะนําสําหรับการติดตั้ง การปรับใช้ และการอัปเดต Intel software เพื่อเปิดใช้งานความสามารถ GPU (GPGPU) อเนกประสงค์สําหรับการกระจายระบบปฏิบัติการบน Linux* สําหรับกราฟิก Intel® Arc™ A-ซีรีส์ สามารถดูได้ที่นี่ https://dgpu-docs.intel.com/installation-guides/ubuntu/ubuntu-jammy-arc.html

การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

  • Ubuntu* 22.04

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ

  • ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 (ชื่อรหัส Tiger Lake, Rocket Lake, Tiger Lake-H)
  • ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 (ชื่อรหัส Alder Lake-S, Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U, Alder Lake-HX)
  • ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 (ชื่อรหัส Raptor Lake-S)
  • ตระกูลกราฟิก Intel® Arc™ (ชื่อรหัส Alchemist)

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้