ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดไดรเวอร์อะแดปเตอร์ Intel® Ethernetสมบูรณ์

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

cmdlet Intel Ethernetสําหรับ Microsoft Windows* สําหรับ PowerShell* และซีรีส์ อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับอุปกรณ์ซีรีส์ E810 ภายใต้ Linux*

ไดรเวอร์ Linux* RDMA สําหรับคอนโทรลเลอร์ E810 และ X722 Intel® Ethernet