ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2022*

Cmdlet อีเธอร์เน็ตสําหรับ Microsoft Windows* สําหรับ PowerShell*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับอุปกรณ์ซีรี่ส์ E810 ภายใต้ Linux*

ชุดไดรเวอร์อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สมบูรณ์

ไดรเวอร์ irdma RDMA FreeBSD* สําหรับ Intel® Ethernet Controller E810