ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Intel Ethernet Cmdlets for Microsoft Windows* for PowerShell* and Intel® Ethernet Network Adapter E810 Series