แก้ปัญหาด้านข้อมูลด้วยการแบ่งชั้นหน่วยความจำ

หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ทำให้ปัจจุบันการแบ่งชั้นหน่วยความจำเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับ DRAM อย่างเช่น UDIMM และ RDIMM แต่เทคโนโลยีแกนหลักและข้อจำกัดก็ยังคงเดิม ความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยความจำแบบใหม่ที่ปรับขยายได้จึงชัดเจน และ Intel ก็กำลังตอบรับข้อเรียกร้องนั้น