ร่วมสร้างเวที Intel และ VMware

Intel และ VMware กําลังทําให้ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงความสามารถบนคลาวด์มีพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวางที่สุดของซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้และโซลูชันฮาร์ดแวร์ระดับองค์กร ช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้น และดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้