ความร่วมมือของ Intel และ VMware

Intel และ VMware กําลังเปิดใช้งานศูนย์ข้อมูลเจนเนอเรชั่นถัดไปเพื่อความสามารถของระบบคลาวด์ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้และโซลูชันฮาร์ดแวร์ระดับองค์กรที่กว้างขวางที่สุด ช่วยให้ธุรกิจก้าวไปได้เร็วขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากขึ้น และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้