รองรับคลื่นความต้องการข้อมูลลูกใหม่ในราคาจับต้องได้

ในขณะที่ปริมาณข้อมูลทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของโลก ซึ่งเป็นที่ที่เก็บข้อมูลส่วนใหญ่ไว้ จะต้องปรับตัว หากไม่ก็จะเป็นการเกินตัว สถาปัตยกรรมหน่วยความจำและหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม มักมีข้อจำกัดด้านความจุ หรือประสิทธิภาพสำหรับรับมือกับความต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ตามปกติ