ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 7-10 - Windows*

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

โครงการปรับปรุงการประมวลผลของ Intel®

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*

กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6-10 - Windows*

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows 7*/8.1* [15.36]

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.40]

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows® 7 และ 8.1 * [15.40 รุ่นที่ 6]

ไดรเวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows® 10 [15.40] [รุ่นที่ 4]