ชุดไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC

ไดรฟ์ Solid-State (SSD) Intel® Optane™ ช่วยขจัดปัญหาคอขวดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูล และทำให้มีชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีราคาย่อมเยาลง ซึ่งสามารถเร่งความเร็วแอปพลิเคชั่น ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสำหรับเวิร์กโหลดที่ไวต่อความหน่วง และปรับปรุง TCO ของศูนย์ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ P5800X

ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC P4800X

ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์Intel® Optane™ SSD P1600X, เอกสารนำเสนอข้อมูล, อินโฟกราฟิก

ชุดไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (Command-Line Interface)

Intel® SSD Firmware Update Tool

Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (8th and 9th Gen Platforms)

Datacenter NVMe* Microsoft Windows* Drivers for Intel® SSDs

Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ESXi Tools