Intel® SSD Firmware Update Tool

17903
12/23/2021

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 3.0.12 ของIntel® SSD Firmware Update Tool

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 143.2 MB
  • SHA1: BA6AC51966B877112693CA5E8075774CE3EE8F01

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® SSD Firmware Update Tool มอบความสามารถในการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ และไดรฟ์ Intel® Solid State ที่ระบุไว้ในบันทึกย่อประจํารุ่น

เครื่องมือนี้มาในรูปแบบของอิมเมจ ISO และต้องการไดรฟ์ USB ที่ว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์หรือ CD ว่างเปล่า (พร้อมซอฟต์แวร์การเขียน CD และไดรฟ์ CD-ROM ที่สามารถอ่าน/เขียนได้)

เครื่องมือทํางานนอกระบบปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มจึงไม่มีข้อกําหนดของระบบปฏิบัติการ

เริ่มต้นใช้งาน

  • กระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ก่อนที่จะพยายามอัปเดตเฟิร์มแวร์ คุณต้องสํารองหรือทําสําเนาไฟล์ของคุณ หากกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Intel SSD ถูกขัดจังหวะ Intel SSDของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง
  • สําหรับเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีให้สําหรับ Intel SSD ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  • ข้อจํากัด ข้อกําหนด และขั้นตอนการติดตั้งจะรวมอยู่ในคู่มือผู้ใช้
  • หากระบบของคุณได้รับการเร่งความเร็วด้วยหน่วยความจําIntel® Optane™ คุณจําเป็นต้องปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบชั่วคราวเพื่อเรียกใช้งานIntel SSD Firmware Update Tool
  • หากคุณซื้อIntel SSDจาก OEM เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของคุณอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างออกไป ติดต่อ ตัวแทน OEM ในพื้นที่ ของคุณสําหรับการปรับปรุงแก้ไขเฟิร์มแวร์ล่าสุด
  • หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือประสบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel
  • การดาวน์โหลดนี้มีทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Intel และสภาพแวดล้อมปฏิบัติการ Linux* โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Intel ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Intel เท่านั้น ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมการทํางาน Linux แบบโอเพนซอร์สที่ให้ไว้ในการดาวน์โหลดนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ GNU L/GPL และสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์การใช้งานเหล่านี้จะรวมอยู่ในโฟลเดอร์ "ใบอนุญาต" ในภาพดาวน์โหลด คุณสามารถดูซอร์สโค้ดสําหรับสภาพแวดล้อมการทํางานแบบโอเพนซอร์สนี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้