Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

19543
12/4/2023

บทนำ

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) เป็นเครื่องมือการจัดการไดรฟ์สําหรับ Intel® Optane™ SSD และอุปกรณ์หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซึ่งรองรับบน Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • ตระกูล Windows 8.1*, ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 60.7 MB
  • SHA1: B977C25BBBB7841E6383154A5035DF9C201E8F68

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) คือซอฟต์แวร์การจัดการไดรฟ์ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกสําหรับ Windows* ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลไดรฟ์ปัจจุบัน ดําเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เรียกใช้การสแกนวินิจฉัยเต็มรูปแบบ ดําเนินการลบกระบวนการที่ปลอดภัย และจัดหาคุณลักษณะ SMART จาก Intel® Optane™ SSD

หมาย เหตุ:

  • การอัปเดตเฟิร์มแวร์และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่รองรับในผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา SSD และ Intel® Optane™ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Optane™
  • การดาวน์โหลด Windows* จะมีเวอร์ชั่น GUI และ CLI ของเครื่องมือ สําหรับแพ็คเกจ Linux* CLI โปรดดู Intel® Memory and Storage Tool CLI (อินเทอร์เฟซบรรทัดคําสั่ง)

มีอะไรใหม่

  • ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงนี้

เริ่มต้นใช้งาน

หมาย เหตุ

สําหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้ Intel® Memory and Storage Tool สําหรับการใช้งานภายในองค์กร โปรดดูข้อตกลง SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf ที่อยู่ในแพ็คเกจ zip

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้