Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

19543
10/20/2021

บทนำ

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) เป็นเครื่องมือการจัดการไดรฟ์สําหรับ Intel® SSD และอุปกรณ์หน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่รองรับใน Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
 • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, ตระกูล Windows 8.1*, ตระกูล Windows 10*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 11 Family*
 • ขนาด: 121.3 MB
 • SHA1: 98A3000A0B2661DE7B1AAF3723AC44F77C7F1127

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไดรฟ์ที่มี Graphical User Interface สําหรับ Windows* ที่ช่วยให้คุณดูข้อมูลไดรฟ์ปัจจุบัน ดําเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เรียกใช้งานการสแกนวินิจฉัยเต็มรูปแบบ ดําเนินการลบอย่างปลอดภัย และให้คุณลักษณะ SMART จาก Intel® SSD

หมาย เหตุ:

 • คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับไคลเอนต์ที่ใช้ PCIe*/NVMe*- และไดรฟ์ Intel® SSDศูนย์ข้อมูลที่ใช้ PCIe*/NVMe* และ SATA เพื่อขอความช่วยเหลือในการรับชมวิดีโอ ได้ที่นี่
 • ไม่รองรับ non Intel® SSD
 • การดาวน์โหลด Windows* ประกอบด้วยรุ่น GUI และ CLI ของเครื่องมือ สําหรับแพ็คเกจ Linux* CLI

มีอะไรใหม่

 • เวอร์ชันนี้ยังรองรับ Windows Server 2022 โปรดดู หมายเหตุรีลีสสําหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งาน

 • สําหรับความสามารถในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ภายนอกระบบปฏิบัติการ ให้ไปที่Intel® SSD Firmware Update Tool
 • สําหรับเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีให้สําหรับ Intel SSD ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
 • หากคุณซื้อIntel® SSDจาก OEM เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของคุณอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างออกไป ติดต่อ ตัวแทน OEM ในพื้นที่ ของคุณสําหรับการปรับปรุงแก้ไขเฟิร์มแวร์ล่าสุด
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆ เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือประสบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel

หมาย เหตุ

สําหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้Intel® Memory and Storage Toolสําหรับการใช้งานภายในขององค์กร โปรดดูข้อตกลง SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ zip

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้