อุปกรณ์ Intel Volume Management (Intel® VMD) เครื่องมือ ESXi

19356
5/22/2019

บทนำ

ยูทิลิตีเหล่านี้มีไว้สําหรับไดรเวอร์ Intel Volume Management Device (Intel® VMD) เวอร์ชัน 1.4 และใหม่กว่า

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • VMware*
  • ขนาด: 33.7 KB
  • SHA1: 1B44D81ADDF6CA450CB65BEAFA397E052DAAF9EA

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel Volume Management Device (Intel® VMD)–เปิดใช้งาน NVMe* Driver LED Management Tools สําหรับ VMware ESXi*

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ:

  • ไดรเวอร์ Intel VMMe ที่เปิดใช้งาน VMMe สําหรับ VMware ESXi*
  • โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon® Scalable
  • ศูนย์ข้อมูล Intel® SSD PCIe* NVMe*

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้