IP เอฟพีจีเอ Intel® LDPC

Intel จะยุติการผลิตทรัพย์สินทางปัญญา (IP) สำหรับ LDPC ดูข้อมูลได้ที่ประกาศแจ้งการยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์ (PDN2208)

อ่านคู่มือผู้ใช้คอร์ IP LDPC ›

IP เอฟพีจีเอ Intel® LDPC

DOCSIS 3.1

ตัวถอดรหัส

การสวิตช์แบบ On-the-fly ระหว่างรหัส

WiMedia 1.5

อุปกรณ์เข้ารหัส/ถอดรหัส

ความยาวคำรหัสที่ปรับได้

ตัวเลือกการสวิตช์แบบ On-the-fly ระหว่างรหัส

รองรับเฟรมสั้นและยาว

DVB-S2

อุปกรณ์เข้ารหัส

NASA

อุปกรณ์เข้ารหัส/ถอดรหัส (ตรงตาม CCSDS)

ตัวเลือกสถาปัตยกรรมทรัพยากรต่ำ

การถอดรหัส MSA หรือ MSA แบบเลเยอร์

โมเดล MATLAB* ที่แม่นยำระดับบิตสำหรับการจำลอง