อัพเดตครั้งสุดท้าย

ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel มีการปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2016 ดูประกาศแจ้งฉบับก่อนหน้าได้โดยคลิกที่ที่นี่

 

Intel Corporation และกลุ่มบริษัทในเครือ ("Intel" "เรา") ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงแนวทางดูแลความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของ Intel ผลิตภัณฑ์ บริการ ออนไลน์ ซอฟต์แวร์ แอพ ชุดเครื่องมือและบริการอื่น ๆ และฟังก์ชั่นการทำงานอื่น ๆ ของ Intel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เรียกรวมเป็น "บริการจาก Intel®") พร้อมทั้งแนวทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของเรา

บริการบางส่วนจาก Intel อาจใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงเพื่อสืบค้นหรือจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ของเรา และการจัดการเมื่อได้รับสัญญาณ to Do Not Track รวมทั้งการปฏิเสธคุ้กกี้บางตัวมีระบุไว้ในประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงกันของ Intel

สารบัญ

 1. การจัดเก็บข้อมูล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บ
  ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราทำการจัดเก็บ
 2. หมายเหตุ:
 3. การใช้และเปิดเผยข้อมูล
  การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของเรา
 4. บริการจากภายนอก
 5. ผู้จัดโฆษณาจากภายนอก
 6. ความปลอดภัย
 7. แนวทางด้านการตลาด
 8. แนวทางสำหรับท่านในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 
 9. ระยะเวลาการเก็บรักษา
 10. การใช้บริการของ Intel โดยผู้เยาว์
 11. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
 12. ติดต่อเรา
 13. ประกาศแจ้งเสริมและประกาศแจ้งเพิ่มเติม
 14. ข้อมูลอัพเดตสำหรับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บ

Intel อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเทศ รวมทั้ง

 • ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ รายละเอียดการออกบิล และที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรสและโซเชียลมีเดีย/ID บัญชีสำหรับส่งข้อความ)
 • ID บัญชีผู้ใช้ของ Intel
 • ภาพโพรไฟล์
 • การโพสต์และข้อมูลในโซเชียลมีเดีย
 • บัตรชำระเงิน กระเป๋าเงินดิจิตอล และข้อมูลบริการการชำระเงินอื่น ๆ
 • เราอาจต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมที่มีความอ่อนไหว เช่น สถานที่ ข้อมูลรหัสประจำตัวที่ออกโดยภาครัฐ ภาพถ่าย บันทึกเสียง/ภาพ ภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ) โดยตรงจากคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่เราจัดหาให้แก่คุณ

หากคุณจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา คุณรับรองว่าตนเองมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้ภายใต้ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่น

 • จากคุณหรือบุคคลใดที่ดำเนินการในนามของคุณ: เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณเปิดเผยกับเรา เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ
 • ผ่านบริการของ Intel: เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณขณะใช้บริการจาก Intel เช่น ขณะสมัครรับจดหมายข่าว ซื้อสินค้าหรือใช้หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือแอพของเรา
 • ผ่านบริการจากภายนอก: เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณขณะใช้บริการจากภายนอกที่ต้องอาศัยบริการจาก Intel
 • ออฟไลน์:  เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งแก่เราผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น ขณะเยี่ยมชมร้านค้าของเรา ร่วมงานเทรดโชว์หรืองานอื่น ๆ สั่งสินค้าทางโทรศัพท์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
 • จากแหล่งที่มาอื่น: เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรร่วมด้านการตลาด และสังคมออนไลน์ นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่คุณเป็น "เพื่อน" หรือมีความเชื่อมโยงในโซเชียลมีเดีย เช่น หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียไว้กับบัญชีบริการของ Intel ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวบางประการเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณอาจถูกเปิดเผยให้เราทราบ ข้อมูลดังกล่าวอาจได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในโพรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ หรือโพรไฟล์เพื่อนของคุณ หรือหาก "เพื่อน" ในโซเชียลมีเดียของคุณเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลมีเดียของตนกับบัญชีบริการของ Intel ของตน ข้อมูลเกี่ยวกับคุณอาจถูกเปิดเผยให้เราทราบผ่านการเชื่อมโยงของ "เพื่อน" ของคุณ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราทำการจัดเก็บ

Intel ยังอาจจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ จากแอพ เบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณที่ไม่เป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณ (หรือบุคคลอื่น) เช่น

 • ข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์ใช้งาน
 • ข้อมูลการใช้งานแอพหรืออุปกรณ์
 • ข้อมูลที่จัดเก็บผ่านคุ้กกี้ พิกเซลแท็กหรือเทคโนโลยีใกล้เคียง
 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลสถานที่
 • ข้อมูลคละรวม ไม่ระบุตัวตน
 • ข้อมูลเชิงบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณแจ้ง (เช่น ภาษา อาชีพและรหัสไปรษณีย์)

เราและผู้ให้บริการจากภายนอกของเราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลนี้หลากหลายช่องทาง เช่น

 • ผ่านเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ:  เบราเซอร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างอัตโนมัติ เช่น ประเภทและเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ ความละเอียดหน้าจอ ผู้ผลิตและรุ่นอุปกรณ์ ภาษา ประเภทอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์และเวอร์ชั่น ชื่อและเวอร์ชั่นของบริการจาก Intel (เช่น แอพ) ที่คุณใช้ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของ Intel ทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อวิเคราะห์การทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อปรับปรุงหรือดูแลรักษาบริการจาก Intel
 • ผ่านการใช้แอพ Intel ของคุณ:  เมื่อทำการดาวน์โหลดและใช้แอพจาก Intel เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการติดตามและเก็บข้อมูลการใช้งาน เช่น วันที่และเวลาที่แอพ Intel จากอุปกรณ์ของคุณมีการสืบค้นเซิร์ฟเวอร์ของเรา ประเภทข้อมูลและไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปยังแอพ Intel
 • ผ่านคุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียง:  เราเลือกใช้คุ้กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานได้ เกิดประสิทธิภาพและเพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์การใช้งาน เทคโนโลยีใกล้เคียงกับคุ้กกี้ยังถูกใช้กับบริการบางอย่างของ Intel เช่น พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน GIF ใส JavaScript และสื่อบันทึกข้อมูลภายใน กรุณาตรวจสอบประกาศแจ้งเกี่ยวกับค้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงของ Intel เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งแนวทางในการปิด/ลบคุ้กกี้บางอย่าง
 • ที่อยู่ IP: ที่อยู่ IP จะถูกนำส่งอัตโนมัติในการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต และการรวบรวมที่อยู่ IP ถือเป็นแนวทางปกติ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและบริการของ Intel หลายตัวจะมีการรวบรวมข้อมูลที่อยู่ IP อัตโนมัติ เรามีการใช้ที่อยู่ IP เพื่อการสื่อสารกับอุปกรณ์ คำนวณระดับการใช้งานของบริการจาก Intel การช่วยวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยและการจัดการบริการของ Intel
 • ข้อมูลตำแหน่ง:  อาจมีการจัดเก็บข้อมูลสถานที่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น ผ่านดาวเทียม หอจ่ายสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณ WiFi เราอาจใช้สถานที่ทางกายภาพของอุปกรณ์เพื่อจัดหาบริการจาก Intel เฉพาะบุคคล รวมทั้งข้อมูลและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับเฉพาะบุคคล นอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลสถานที่สำหรับอุปกรณ์ของท่าน และข้อมูลโฆษณาที่ท่านเปิดดูและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจัดเก็บกับพันธมิตรทางการตลาดของเราเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถจัดหาข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถเลือกรับหรือปฏิเสธการใช้และ/หรือแชร์ข้อมูลสถานที่ของอุปกรณ์โดยการปรับค่าของอุปกรณ์ แต่หากเลือกปฏิเสธการใช้และ/หรือแชร์ เราและ/หรือพันธมิตรทางการตลาดของเราอาจไม่สามารถจัดบริการจาก Intel ข้อมูลและโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับคุณ

2. หมายเหตุ:

จะมีการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้ทราบโดย:

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา 
 • การอ้างถึงในเงื่อนไขการใช้งาน สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง A
 • การรวมเข้าไว้ในสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นๆ ของเราตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูล

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เพื่อจัดหาบริการของ Intel
 • เพื่อตอบกลับคำขอและดำเนินการตามคำร้องของท่าน เช่น เพื่อจัดส่งเอกสารทางเทคนิค
 • เพื่อส่งข้อมูลด้านการตลาดที่เชื่อว่าท่านอาจสนใจ เช่น จดหมายข่าว ตามรูปแบบการติดต่อที่ท่านต้องการ
 • เพื่อปรับแต่งบริการของ Intel สำหรับคุณการนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านการตลาด ข้อเสนอและเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณ
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การชิงรางวัล การแข่งขัน และโปรโมชั่นต่าง ๆ และเพื่อดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมเหล่านี้บางส่วนมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเรา ดังนั้นกรุณาอ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้โดยละเอียด
 • เพื่อให้ท่านสามารถส่งข้อความให้แก่เพื่อนผ่านบริการจาก Intel การใช้ฟังก์ชั่นการทำงานนี้เป็นการยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ในการใช้งานและแจ้งข้อมูลติดต่อเพื่อนของท่านแก่เรา 
 • เพื่อทำรายการจัดซื้อ เช่น ประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน จัดส่งสินค้าของคุณ แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดบริการสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องแก่คุณ และจัดการบัญชีผู้ใช้ Intel ของคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามการกระทำผิด/หลอกลวง และเพื่อป้องกันการหลอกลวง/กระทำผิด ดูแลความปลอดภัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบ พัฒนา ปรับปรุงหรือแก้ไขบริการจาก Intel เพื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้งาน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญโปรโมชั่นของเรา และเพื่อดำเนินหรือผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของเรา 
 • ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เรียกเก็บเงิน ไกล่เกลี่ย และกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลด้านการจัดการและแจ้งเกี่ยวกับบริการให้แก่คุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ Intel และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา
 • ทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

อาจมีการแชร์และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:

 • ให้แก่หน่วยงานในสังกัดหรือบริษัทในเครือของเราภายใต้วัตถุประสงค์ที่แจ้งในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราและซัพพลายเออร์ที่จัดบริการให้แก่เรา เช่น บริการโฮสต์เว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทำรายการชำระเงิน รับคำสั่ง บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการลูกค้า การส่งอีเมล บริการทำรายการบัตรเครดิต การตรวจสอบและบริการอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
 • ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้ส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่านภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายและความต้องการในการรับการติดต่อของท่านที่ระบุไว้
 • ให้แก่ผู้สนับสนุนการชิงรางวัล การแข่งขันหรือโปรโมชั่นจากภายนอก
 • เพื่อระบุตัวตนของท่านกับบุคคลอื่นที่ท่านส่งข้อความถึงผ่านบริการจาก Intel
 • โดยท่านผ่านกระดานข้อความ กระดานกระทู้ แชท หน้าโพรไฟล์และบล็อกที่ท่านสามารถโพสต์ข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยในกระดานกระทู้สาธารณะจะถือเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจถูกเรียกค้นโดยผู้ใช้รายอื่นและบุคคลทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังขณะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือข้อมูลอื่น ๆ ในโลกออนไลน์
 • ให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีของการพิจารณาหรือปรับโครงสร้าง ควบรวม ขาย ร่วมทุน มอบหมาย ถ่ายโอนหรือยุบกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การจำหน่ายทรัพย์สินหรือหุ้น (รวมทั้งกรณีการล้มละลายหรือกรณีใกล้เคียงกัน)
 • โดยเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไข ความจำเป็และเพื่อความเหมาะสม: (ก) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายภายนอกประเทศที่พำนักของท่าน (ข) เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและ/หรือเพื่อตอบกลับคำร้องจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐภายนอกประเทศที่พำนักของคุณ (ค) เพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ง) เพื่อปกป้องส่วนปฏิบัติการและทรัพย์สินทางปัญญาของเราและ/หรือของหน่วยงานในสังกัด ของคุณหรือบุคคลอื่น และ (จ) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญาของเรา และ/หรือสิทธิ์ในหน่วยงานในสังกัดของเรา คุณหรือบุคคลอื่น และ (ฉ) เพื่อให้เราสามารถดำเนินมาตรการแก้ไขหรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การจัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของเรา

เราอาจมีการจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้ผ่านทางคุ้กกี้ภายใต้ประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงกันของ Intel หรือบริการของ Intel ในบางกรณีอาจมีการคละรวมข้อมูลอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อของท่านกับรหัสไปรษณีย์) หากมีการคละรวมข้อมูลอื่นกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดูแลข้อมูลคละดังกล่าวเสมือนข้อมูลส่วนบุคคลขณะมีการคละรวมข้อมูลดังกล่าวและสามารถระบุตัวบุคคลได้

การอัพเดตและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรายังอาจมีการประมวลผลข้อมูลบางอย่างเพื่อทำการอัพเดตและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ฟังก์ชั่นการอัพเดตนี้อาจทำการตรวจสอบระบบของคุณอัตโนมัติเพื่อดูว่าไฟล์เกี่ยวกับบริการดังกล่าวต้องทำการรีเฟรช อัพเดตหรือปรับแต่งให้ทันสมัยหรือไม่

Intel ยังอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

4. บริการจากภายนอก

ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กล่าวถึง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อนโยบาย และการดำเนินการของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการของ Intel รวมทั้งนโบบายและการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล ใช้งาน จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมไปถึง (ก) การดำเนินการของบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการไซต์หรือบริการใด ๆ ที่บริการของ Intel มีการเชื่อมโยง การแทรกลิงค์ไว้ในบริการของ Intel ไม่ได้เป็นการรับรองไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงดังกล่าวแต่อย่างใดโดยเราหรือหน่วยงานในสังกัดของเรา (ข) ผู้พัฒนาแอพ ผู้จัดหาแอพ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn ฯลฯ) - ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยกับหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการจาก Intel หรือหน้าสังคมออนไลน์ของเรา เช่น เราอาจใช้และนำคุณไปยังส่วนการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อทำการชำระเงินผ่านจากบริการของ Intel หากต้องการชำระเงินดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ใช่โดยเรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว แทนประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

เมื่อเรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับผู้ให้บริการของ Intel ก่อนอื่นจะต้องมีการทำสัญญาขอตกลงร่วมกันที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม

5. ผู้จัดโฆษณาจากภายนอก

เราอาจใช้บริษัทประชาสัมพันธ์จากภายนอกเพื่อจัดทำโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจเมื่อเข้าไปยังหรือใช้งานบริการของ Intel และเว็บไซต์อื่น ๆ พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ เช่น ผ่านคุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงเพื่อพิจารณาการสืบค้นและใช้งานบริการของ Intel และเว็บไซต์อื่น ๆ ของคุณ กรุณาเข้าไปที่ประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุ้กกี้และนโยบายใกล้เคียงของ Intel เกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้และการปิดคุ้กกี้บางตัว

Intel จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

6. ความปลอดภัย

บริการของ Intel ออกแบบมาเพื่อเป็นมาตรการเชิงโครงสร้าง ด้านเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของเราจากการสืบค้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมาย การดัดแปลง เปิดเผยหรือทำลายข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการของ Intel ยังมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล ระบบการทำงาน เครือข่ายและบริการที่ตนเองใช้ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เราไม่สามารถรับประกันว่าการนำส่งหรือระบบจัดเก็บข้อมูลจะมีความปลอดภัย 100% หากคุณมีเหตุให้เชื่อว่าการติดต่อของคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น รู้สึกว่ารหัสผ่านในบัญชี Intel ถูกละเมิด) กรุณาติดต่อเราทันทีตามหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

7. แนวทางด้านการตลาด

เรามีทางเลือกมากมายให้แก่คุณในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถอัพเดตหรือแจ้งขอสืบค้นรายละเอียดติดต่อของคุณ และกำหนดช่องทางในการติดต่อโดยใช้วิธีการต่อไปนี้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา ใช้ลิงค์ "ยกเลิกการสมัครบริการ" หรือส่งจดหมายไปตามที่ทางทางไปรษณีย์ด้านล่าง ท่านสามารถเลือกอัพเดตข้อมูลช่องทางในการติดต่อที่ต้องการสำหรับกิจกรรมด้านการตลาดต่อไปนี้

 • เพื่อรับหรือปฏิเสธการรับข้อมูลด้านการตลาดจากเราในอนาคต 
 • เพื่อรับหรือปฏิเสธการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานในสังกัดหรือบริษัทในเครือเพื่อทำการตลาดโดยตรงกับท่าน
 • เพื่อรับหรือปฏิเสธการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานที่ไม่อยู่ในสังกัดจากภายนอกเพื่อทำการตลาดโดยตรงกับท่าน

นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกบริการแจ้งข้อความด้านการตลาดจาก Intel โดยทำตามคำแนะนำในการแจ้งขอเลิกบริการที่ระบุในข้อความด้านการตลาดทุกฉบับที่ส่งให้แก่ท่าน เราพร้อมปฏิบัติตามคำขอของคุณในทันทีที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้หากคุณเลือกไม่รับอีเมลด้านการตลาดจากเรา เราอาจยังส่งข้อความที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อทำรายการ (เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบริการ) สำหรับบริการจาก Intel ของคุณ

8. แนวทางสำหรับท่านในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง

หากคุณต้องการแก้ไข อัพเดต ลบหรือแจ้งขอสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งไว้กับเรา คุณสามารถติดต่อเราได้โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะ ใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา หรือส่งจดหมายไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง ระบุชือ อีเมลแอดเดรส รหัสบัญชีและคำร้องของคุณ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามคำขอเฉพาะในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ไม่ใช่ของผู้อื่น) และอาจต้องยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการตามคำขอ เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณทันทีที่ดำเนินการได้และภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ/หรือเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของท่านก่อนมีการขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จสิ้น (เช่น หากมีการจัดซื้อหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ท่านจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งได้จนกว่าจะสิ้นสุดรายการจัดซื้อหรือโปรโมชั่นดังกล่าว) ข้อมูลบางส่วนของคุณจะค้างอยู่ในระบบของเราและในระเบียนข้อมูลอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายทีกำหนด

การจัดเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ

ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้อาจมีการจัดเก็บและประมวลผลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐฯ และส่วนปฏิบัติการทุกที่ของ Intel หรือผู้ให้บริการของบริษัททั่วโลก ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายในพื้นที่

9. ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกรอบเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยกเว้นมีกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้นานกว่านี้ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. การใช้บริการของ Intel โดยผู้เยาว์

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ของผู้เยาว์ของสหรัฐฯ และกฎหมายใกล้เคียงทั่วโลกที่บริการของ Intel เปิดให้บริการ เราไม่มีการจงใจจัดเก็บข้อมูลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากคุณเชื่อว่ามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุไม่ถึงสิบสาม (13) ปี หรือช่วงอายุที่ต้องขอความยินยอมในประเทศของคุณโดยไม่มีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง กรุณาแจ้งให้ทราบทราบผ่านช่องทางที่แจ้งในหัวข้อ ติดต่อเรา เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและจัดการกับปัญหาโดยเร็ว

11. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

Intel เป็นบริษัทระดับโลกที่เปิดดำเนินการในสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้เราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทแม่ Intel Corporation ในสหรัฐฯ (U.S.) หรือแก่กลุ่มบริษัทใด ๆ ของ Intel ทั่วโลกเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้เรายังอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกของเราซึ่งอาจอยู่คนละประเทศจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยโดยหน่วยงานของ Intel จากเขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ยังอยู่ภายใต้ข้อผูกพันขององค์กร หรือ หลักเกณฑ์นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel ("Intel BCR") ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับ Intel ตรวจสอบ Intel BCR ได้ที่นี่

Intel Corporation ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้าง U.S.-EU and U.S.-Swiss Safe Harbor ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ Intel รับรองว่าได้ปฏิบัติตามการให้ความคุ้มครองที่ว่าด้วยการประกาศ, ทางเลือก, การแจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล, ความปลอดภัย, ความถูกต้องของข้อมูล, การเข้าถึง และการบังคับใช้ เราพร้อมปกป้องข้อมูลที่เราได้รับในสหรัฐฯ จาก EU และสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้พันกิจของเราด้านการให้ความคุ้มครอง (Safe Harbor) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงาน Safe Harbor และขอดูเอกสารรับรองของ Intel ได้ที่ http://www.export.gov/safeharbor

12. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์ม ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ชื่อของบริการหรือเว็บไซต์ของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของคุณเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลของคุณ

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

13. ประกาศแจ้งเสริมและประกาศแจ้งเพิ่มเติม

บริการบางอย่างของ Intel อาจมีประกาศแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว กรุณาตรวจสอบประกาศแจ้งที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการของ Intel ที่คุณใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Intel

ประกาศแจ้ง นโยบายและถ้อยแถลงเพิ่มเติมด้านความเป็นส่วนตัว (“ประกาศแจ้ง”) เหล่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงร่วมกับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel:

14. ข้อมูลอัพเดตสำหรับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หัวข้อ “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านบนของหน้านี้ใช้ระบุเวลาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุด การเปลี่ยนแปลงในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลหลังจากโพสต์ไว้ในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขในส่วนบริการของ Intel การใช้บริการของ Intel หลังมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านตอบรับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใด ๆ ที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และเพื่อให้คุณมีเวลาเพียงพอในการโต้แย้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อไม่ให้พลาดหลักเกณฑ์การรวบรวม ใช้งานและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล