เอกสารหน้านี้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวของเรซูเม่/CV ในเว็บไซต์ของ Intel ข้อมูลชุดนี้ถือเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel

Intel จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการจัดจ้าง และหากท่านได้รับเสนอตำแหน่งงานหรือถูกว่าจ้างโดย Intel ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน

หลังจากนำส่งเรซูเม่/CV ให้แก่ Intel ท่านยอมรับว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อการจัดจ้าง (รวมทั้งโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศอื่น หรือโอนข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทอื่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดบริการเฉพาะให้แก่ Intel และ/หรือเพื่อการประมวลผลในรูปแบบอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของการจัดจ้าง) ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดจ้าง

เรซูเม่/CV ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานของท่าน รวมทั้งการศึกษา (ระดับการศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน คุณสมบัติเฉพาะ ฯลฯ) Intel ขอแนะนำว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลที่เปราะบางส่วนตัว (เช่น เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ศาสนา ความเชื่อหรือแนวคิดทางการเมือง ข้อมูลทางการเงิน) ไว้ในเรซูเม่/CV หรือจดหมายที่ส่งให้แก่ Intel

การจัดเก็บข้อมูลเรซูเม่/CV

Intel จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเกินกว่าความจำเป็นสอดคล้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล อาจมีการจัดเก็บเรซูเม่/CV เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ในประเทศเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลของผู้สมัครงาน

การเรียกค้น ปรับปรุงและการลบข้อมูลเรซูเม่/CV

ถ้าท่านจำเป็นต้องปรับปรุง หรือแก้ไขเรซูเม่/CV ของท่าน สามารถทำได้เพียงส่งเรซูเม่/CV ใหม่มาอีกครั้ง ถ้าท่านต้องการลบเรซูเม่/CV ของท่านออกจากระบบเรา โปรดส่งอีเมลมาที่: Resume.Removal@intel.com ในการช่วยเหลือตัวแทนสนับสนุนในการหาเรซูเม่/CV ของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ตรงกับในเรซูเม่/CV ของท่าน

สำหรับผู้ใช้นอกสหรัฐฯ

ข้อมูลของท่านจะถูกดำเนินการและ/หรือจัดเก็บในฐานข้อมูลของสหรัฐฯ หลังจากส่งเรซูเม่/CV ท่านให้ความยินยอมในการส่งออกข้อมูลของท่านไปยังสหรัฐฯ เพื่อการประมวลผลและจัดเก็บ