ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel Corporate Privacy Rules Deed Poll

Introduction to the Intel Corporate Privacy Rules

The Intel Corporate Privacy Rules (Rules) establish Intel’s approach to compliance with privacy law, also known as data protection law, and specifically to transfers of personal information between Intel companies.

Intel companies and their employees must comply with and respect the Rules when collecting and using personal information.... Additional privacy compliance requirements may apply to specific business areas or functions.

The Rules apply to all personal information of employees, customers, suppliers and other individuals, collected and used by Intel. The Rules also apply where Intel companies process personal information on behalf of other Intel companies.

The Rules are communicated to all Intel employees and published on the external Intel web site accessible at www.intel.com.