ข้อมูลพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ("ข้อมูลเพิ่มเติม") นี้จัดทำขึ้นเสริมกับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel ("ประกาศแจ้ง") และหลักเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวระดับองค์กรของ Intel ("ICPR") และมีผลกับการรวบรวม จัดเก็บและใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการด้านความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัย "ผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัย")

เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ ความปลอดภัยในโลกออนไลน์ของคุณคือภารกิจสำคัญของเราเช่นกัน ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเราให้ช่วยเหลือคุณในการปกป้องโลกดิจิตอลของคุณจากการถูกโจรกรรม รบกวนและเจาะข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บ จัดการและใช้ข้อมูลของคุณโดยผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัยของ Intel เพื่อ:

    - ปกป้องอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลของคุณ

    - ปรับแต่งและจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณให้เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

    - สืบหา ตอบสนอง และจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ

            - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัย และ

            - คาดการณ์ภัยคุกคามและจุดออนด้านความปลอดภัยในอนาคต

หวังว่าประกาศแจ้งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการประมวลผลข้อมูล สาเหตุที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และปณิธานของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งในประกาศชุดนี้ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถคาดการณ์ภัยคุกคามและสามารถปกป้องคุณ อุปกรณ์และข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น ทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายหรือเปิดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ คุณอาจถูกโจมตีจากแฮคเกอร์ สแปมเมอร์ มาลแวร์ สปายแวร์หรือการเจาะระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลและเจาะระบบการทำงานของคุณ ด้วยเหตุนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัย เช่นที่ Intel นำเสนอจึงจะช่วยให้คุณและข้อมูลของคุณได้รับความปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้ และภัยคุกคามอีกมากมายที่เกิดขึ้นใหม่ทุก ๆ วัน เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการออนไลน์ ซอฟต์แวร์ แอพ ชุดเครื่องมือและบริการหรือฟังก์ชั่นการทำงานอื่น ๆ ของ Intel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (เรียกรวมเป็น "บริการจาก Intel") จะช่วยในการ:

    • วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งไป/จากอุปกรณ์ของคุณเพื่อประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม ความเปราะบาง กิจกรรมที่น่าสงสัยและการโจมตีต่าง ๆ

    • ประเมินความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ที่ส่ง/รับเพื่อพิจารณาว่าการสืบค้นข้อมูลหรืออุปกรณ์เป้าหมายควรให้ทำได้หรือไม่ หรือควรทำรายการต่อไปหรือไม่

    • คาดการณ์ภัยคุกคามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากบริการของ Intel

    • แชร์ข้อมูลกับระบบอัจฉิรยะเพื่อตอบโต้ภัยคุกคาม ระบบเครือข่ายและหน่วยงานจัดการภัยคุกคาม เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ตโดยรวม และ

    • ปรับปรุงการตอบสนองต่อการคุกคามแบบใหม่อิงตามข้อมูลข่าวกรองที่เก็บรวมจากอุปกรณ์ของท่านและเครือข่ายทั่วโลกของเรา

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

Intel มีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัว (เช่น ข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลหรือข้อมูลเหล่านี้ที่มีอยู่ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ) Intel ยังมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ ในกรณีที่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ จนไม่สามารถระบุตัวตนได้ เรายังคงให้การดูแลข้อมูลดังกล่าวเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

Intel มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ไว้เมื่อคุณหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้เราทราบ นอกจากนี้เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลไม่ระบุตัวตนขณะที่คุณจัดหาหรือใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Intel หรือเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก Intel

ที่อยู่ IP

ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (ที่อยู่ IP) คือส่วนกำกับตัวเลขที่กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว (เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เซิร์ฟเวอร์) ที่อยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และใช้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร นี่เป็นวิธีที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ค้นหากันเจอภายในเครือข่าย

แม้ว่าที่อยู่ IP จะสามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ตัวใดเป็นการเฉพาะ แต่โดยส่วนการจะมีการผนวกไว้กับกลุ่มระบบการทำงาน ระบบการทำงานหนึ่งอาจมีผู้ใช้หลายราย หรือเกตเวย์สำหรับเข้าไปยังกลุ่มระบบการทำงานหรืออุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP ที่รวมอยู่การติดต่อทางอีเมลมักจะเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการอีเมลเฉพาะรายและไม่ได้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

ผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัยของ Intel อาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อช่วยปกป้องข้อมูล อุปกรณ์และสารสนเทศของคุณ เช่น เราอาจตรวจพบว่าระบบหรือกลุ่มของระบบการทำงานที่พ่วงกับที่อยู่ IP เฉพาะถูกเจาะ และส่งมาลแวร์หรือสแปมไปยังผู้ใช้บางส่วนของเรา แม้ว่าจะไม่มีการระบุบุคคลที่เป็นเจ้าของระบบที่ถูกเจาะ หรือคนที่เจาะระบบ แต่เราสามารถประเมินคะแนนสำหรับที่อยู่ IP ดังกล่าวเพื่อเตือนให้ทราบระดับอันตรายที่มี จากนั้นผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัยของเราจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางการสื่อสารของคุณจากที่อยู่ IP ดังกล่าวหรือบล็อคที่อยู่ IP ดังกล่าวไม่ให้ส่งมาลแวร์ไปยังอุปกรณ์ที่ป้องกันด้วยระบบของ Intel ของคุณก่อนที่อุปกรณ์ของคุณจะถูกโจมตี

การใช้ที่อยู่ IP และข้อมูลเครื่องอื่น ๆ มีความจำเป็นเพื่อดูแลความปลอดภัยให้เป็นข้อมูลล่าสุด สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภัยคุกคามในโลกไซเบอร์และการโจมตีต่าง ๆ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

2. การประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัย

หากคุณติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ซอฟต์แวร์อาจทำงานอยู่เบื้องหลังระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ โดยออกแบบมาเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นการเฉพาะ เช่น

    • การป้องกันสแปม

    • ป้องสแกนและป้องกันไวรัสและมาลแวร์แบบเรียลไทม์

    • การตรวจจับ การป้องกัน และการคุ้มครองไม่ให้เกิดการล่วงล้ำ

    • การป้องกันและคาดเดาภัยคุกคาม

    • การป้องกันเครือข่าย

    • การตรวจรับรองผู้ใช้

    • การเข้ารหัสข้อมูล

    • การล็อคอุปกรณ์พกพา ระบุหาและล้างข้อมูล

    • กิจกรรมการสำรองและกู้คืนข้อมูล

3. การอัพเดตและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ บริการและฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัยของเรายังอาจประมวลผลข้อมูลบางอย่างเพื่อทำการอัพเดตหรือแจ้งข้อมูล ฟังก์ชั่นการอัพเดตนี้อาจทำการตรวจสอบระบบของคุณเพื่อดูว่าไฟล์เกี่ยวกับบริการดังกล่าวต้องทำการรีเฟรช อัพเดตหรือปรับแต่งให้ทันสมัยหรือไม่

เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการและฟังฟก์ชั่นการทำงานบางอย่างอาจมีการส่งบันทึกประวัติและไฟล์แจ้งบั๊กของ Intel ไฟล์เหล่านี้อาจมีข้อมูล รวมทั้งจำนวนไฟล์ที่ได้รับการตรวจสอบ น่าสงสัย ติดไวรัสหรือไม่ต้องหรือ หรืออีเมลหรือจำนวนการติดไวรัส วันที่และค่าแฮชของการติดไวรัสที่พบ และจำนวนการแจ้งการติดพบ/ไม่พบไวรัสที่ผิดพลาด เป้าหมายของรายงานเหล่านี้คือเพื่อวิเคราะห์ความถี่ของการติดเชื้อหรือความรุนแรงของภัยคุกคาม Intel ยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

4. ข้อมูลอัพเดตเพิ่มเติม

เราอาจมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ หัวข้อ “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านบนของหน้านี้ใช้ระบุเวลาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมนี้ การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะมีผลหลังจากมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมฉบับแก้ไขนี้ในบริการของ Intel การใช้บริการของ Intel หลังการเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับแก้ไขดังกล่าว

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใด ๆ ที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และเพื่อให้คุณมีเวลาเพียงพอในการโต้แย้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ขอแนะนำให้ตรวจสอบเงื่อนไขข้อมูลเพิ่มเติมนี้เป็ฯระยะ ๆ เพื่อทราบวิธีการจัดเก็บ ใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์ม ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซต์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลของท่าน

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

ปรับปรุงล่าสุด: 22 มกราคม 2016