การประหยัดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดย SUSE และแพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์ Intel สำหรับสภาพแวดล้อม SAP

Forrester Consulting ได้รับการว่าจ้างให้ทำการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ลูกค้าของ SUSE และ Intel พร้อมกับพิจารณาคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 168 คน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการศึกษานี้และผลกระทบทางการเงินในระยะเวลา 3 ปีของโซลูชัน SUSE สำหรับสภาพแวดล้อม SAP ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Intel