Total Economic Impact™ (ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม) ของโซลูชัน SUSE สำหรับสภาพแวดล้อม SAP ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Intel

การศึกษา Total Economic Impact™ (ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม) ของ Forrester ใน SUSE และ Intel

  • Forrester Consulting ได้รับการว่าจ้างให้ทำการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ลูกค้าของ SUSE และ Intel พร้อมกับพิจารณาคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 168 คน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการศึกษานี้และผลกระทบทางการเงินในระยะเวลา 3 ปีของโซลูชัน SUSE สำหรับสภาพแวดล้อม SAP ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Intel

author-image

โดย

SUSE และ Intel ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปรับแต่งและบริการ SAP S/4HANA ที่สำคัญต่อภารกิจให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้ต่อเนื่อง โซลูชันเหล่านี้จะระบุปัญหาในเชิกรุกก่อนที่การขัดข้องจะเกิดขึ้น ใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา และผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสำหรับการเพิ่มความปลอดภัยและจำกัดเวลาหยุดเวลาทำงานลงได้ SUSE และ Intel ได้มอบหมายให้ Forrester Consulting ทำการศึกษา Total Economic Impact™ (TEI) และตรวจสอบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่องค์กรอาจรับทราบได้ผ่านการปรับใช้ SUSE และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel สำหรับสภาพแวดล้อม SAP 1 (SUSE และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel) การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านได้มีกรอบสำหรับการประเมินผลกระทบทางการเงินที่เป็นไปได้ของ SUSE และแพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์ Intel ในองค์กรของตน

เพื่อให้ทำความเข้าใจถึงผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนี้ Forrester ได้สัมภาษณ์ลูกค้าและพิจารณาคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 168 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้ SUSE และแพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์ Intel กับสภาพแวดล้อม SAP ที่องค์กรของตนเอง ในส่วนจุดประสงค์ของการศึกษานี้ Forrester ได้เก็บรวบรวมประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ตอบแบบสอบถาม และรวมผลลัพธ์ไว้ในองค์กรแบบผสมผสานองค์กรหนึ่งที่เป็นบริษัทด้านการผลิตระดับโลกซึ่งมีพนักงานถึง 5,000 คนและใช้ SAP S/4HANA ในการปรับใช้ระบบคลาวด์ส่วนบุคคล

ก่อนปรับใช้ SUSE และแพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์ Intel องค์กรของผู้ให้สัมภาษณ์ใช้เวลาเกินจำเป็นไปกับการปรับใช้ Landscape ใหม่ๆ ของ SAP การแก้ไขปัญหาด้านการจำลองแบบระบบ และการกู้คืนข้อมูลของแอปพลิเคชันหลังจากการรีสตาร์ตระบบ ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและเวลาหยุดทำงานของธุรกิจที่มากเกินจำเป็นขึ้น หลังจากการลงทุนใน SUSE และแพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์ Intel องค์กรต่างๆ สามารถลดเวลาที่แผนก IT ของตนใช้ในการปรับใช้ Landscape ของ SAP ทำให้ได้เวลาในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นของแอปพลิเคชัน SAP องค์กรต่างๆ ลดภาระงานในการบำรุงรักษาเป็นประจำของผู้ดูแลระบบ SAP ของตนลง ให้ความมั่นใจถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นและเวลาในการตอบสนองต่อการสอบถามที่รวดเร็วยิ่งกว่าสำหรับผู้ใช้เชิงธุรกิจของตน และปรับปรุงเวลาทำงานของระบบ SAP ให้ดียิ่งขึ้นและประหยัดในส่วนของเครื่องมือด้านการจัดการระบบของบริษัทอื่นลงได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1Total Economic Impact เป็นระเบียบวิธีที่พัฒนาโดย Forrester Research เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านเทคโนโลยีของบริษัท และช่วยผู้ขายในการสื่อสารถึงการนำเสนอด้านมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้กับลูกค้า ระเบียบวิธี TEI ช่วยให้บริษัทสามารถสาธิต แสดง และเข้าใจถึงคุณค่าที่ชัดเจนของโครงการริเริ่มด้าน IT ให้กับทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ