เรื่องราวสําหรับพาร์ทเนอร์ Intel

เทคโนโลยีคือความพยายามของทีมเสมอ ที่ Intel เราภูมิใจที่ได้เรียกผู้นําระดับโลกเหล่านี้ในด้านเทคโนโลยีผู้ร่วมคิดค้นนวัตกรรมและพาร์ทเนอร์ของเรา

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้