สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันสําหรับปัจจุบันและอนาคต

การร่วมมือกันของ Intel และเทคโนโลยี Dell กําลังผลักดันนวัตกรรมและความสามารถรุ่นใหม่ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันระดับองค์กรและไคลเอนต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดสําหรับการจัดการระบบคลาวด์และข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจก้าวไปได้เร็วขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากขึ้น และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้