Intel® Configuration Detector สําหรับ Linux*

19796
5/5/2021

บทนำ

สคริปต์ Linux ที่รวบรวมการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ x86 โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ตระกูล CentOS Linux*, ตระกูล SUSE Linux*, ตระกูล Red Hat Linux*
  • ขนาด: 131 KB
  • SHA1: 309F56768680E4C6180723B429F76A49ED992EAF

คำอธิบายโดยละเอียด

แนะ นำ
Intel Configuration Detector for Linux เป็นสคริปต์ที่รวบรวมการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ x86 โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  • Red Hat* / CentOS* 6.x / 7.x / 8.x
  • SuSE Linux Enterprise Server* 12.x / 15.x

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูเอกสาร Readme (IntelConfigurationDetectorForLinux210427.txt) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น

  • สคริปต์นี้ตรวจจับข้อมูลอะไรได้บ้าง
  • วิธีการใช้สคริปต์
  • การปรับใช้และรายละเอียดเพิ่มเติม

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้