ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

แพคเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Server Board M10JNP2SB

ไดรเวอร์ RAID ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) สําหรับ Intel® Server Board M10JNP2SB

ยูทิลิตี้ AFU (AMI Firmware Update) สําหรับ M10JNP2SB

ไดรเวอร์กราฟิก UHD Intel®สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2100/E-2200