ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด Intel® Server Boardการอัปเดตเฟิร์มแวร์ M10JNP2SB

ดาวน์โหลด ตัวกําหนดค่า® Intel®ที่กําหนดค่าได้เพื่อ Linux*

ดาวน์โหลด Intel® SNMP Subagent

ดาวน์โหลด AMI * YAFU (ยังไม่มีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์อื่น Flash) ๖๔บิตยูทิลิตี้สําหรับ M10JNP2SB

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ RAID สําหรับซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid เอ็นเตอร์ไพรส์ (Intel® RSTe) สําหรับ Intel® Server Board M10JNP2SB

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ AMISCE (สภาพแวดล้อมการควบคุมการตั้งค่า AMI) เพื่อ M10JNP2SB

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Intel® Ethernet Controller สําหรับ Linux * บนพื้นฐานของ Intel® Server Board M10JNP2SB

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ (AMI อัปเดตเฟิร์มแวร์) AFU (AMI) สําหรับ M10JNP2SB

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์กราฟิก Intel® UHD ของระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2100/E-2200

ดาวน์โหลด ชิปเซ็ต Intel® C240 ซีรี่ส์ Driver สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Intel® Server Board M10JNP2SB

ดาวน์โหลด Intel® Ethernet Controller ไดรเวอร์สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์บน Intel® Server Board M10JNP2SB