ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ศูนย์ควบคุมสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

อัปเดต BIOS สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71x [QCCFL357]

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

Thunderbolt™ 3เฟิร์มแวร์ล่าสุดของ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อ Realtek* LAN กับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) เพื่อ Intel® NUC 9 Extreme แล็ปท็อปชุด

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* เพื่อชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Management Engineระดับผู้บริโภคของ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Thunderbolt™ 3 DCH รุ่น Intel® NUC 9 Extreme แล็ปท็อปชุด

ไดรเวอร์ Sound Research* เพื่อ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-มีที่ที่ต่างๆ อย่างมีระบบและแบบที่