ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด เครื่องมืออินทิ®เฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ดาวน์โหลด ศูนย์ควบคุมชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ดาวน์โหลด อัปเดต BIOS จาก Intel® NUC 9 Extreme แล็ปท็อปชุด - ต่างๆ ของที่ต่างๆ - ที่ต่างๆ ของ [QCCFL357]

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3เฟิร์มแวร์ล่าสุดของ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์การเชื่อมต่อ Realtek* LAN กับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ DCH กราฟิก intel®สําหรับ Intel® NUC 9 Extreme ชุดแล็ปท็อป

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์กราฟิก NVIDIA * สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek * สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ดาวน์โหลด Intel® Chipset Device Software สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ดาวน์โหลด โปรแกรมการจัดการจาก Intel®คนขับรถสําหรับผู้บริโภคสําหรับ Intel® NUC 9 Extreme ชุดแล็ปท็อป