ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

® Intel Wireless Technology Driver for Windows 10 และ Windows® 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Realtek* LAN Connection Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

ศูนย์ควบคุมสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

BIOS Update for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71x [QCCFL357]

เครื่องมือลบการเก็บรักษาภาพสําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel NUC

ดาวน์โหลด

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Rapid Storage Technology (RST) for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Thunderbolt™ 3 Firmware Update Tool for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

ดาวน์โหลด

Thunderbolt™ 3 DCH Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits