ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71x [QCCFL357]

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Realtek* High Definition Audio Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Serial IO Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

NVIDIA* Graphics Driver for the Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Sound Research* Drivers for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71C and LAPQC71D

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Realtek* Card Reader Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Management Engine Consumer Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Wireless Technology Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Control Center for the Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Thunderbolt™ 3 Firmware Update Tool for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Realtek* LAN Connection Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits