ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71x [QCCFL357]

เครื่องมือถอดภาพสําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel NUC

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด Realtek* สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์ Sound Research* สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C และ LAPQC71D

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RST) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ศูนย์ควบคุมสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme