ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี® Intel® Wireless* for Windows 8.1 NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

19154
11/17/2017

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Wireless Technology-based (WiFi) Windows 8.1* เพื่อ Intel® NUC Kits NUC5ixRY และ DN2820FYKH

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • ขนาด: 73.8 MB
  • SHA1: 39F9EE023D6729582AA36B268E677366222F3AA7
  • Windows 8.1, 64-bit*
  • ขนาด: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Wireless Technology-based (WiFi) ของ Intel® NUC Kit NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYH และ DN2820FYKH

ไฟล์ใดที่จะเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • WIFI_Win8.1_64_20.10.2.exe - รุ่น 64 บิตWindows 8.1*
  • WIFI_Win8.1_32_20.10.2.exe - รุ่น 32 บิตWindows 8.1

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์ใดที่เหมาะสมต่อ Intel® NUC ของคุณ

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้