ชิปเซ็ต Intel® ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สําหรับ STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC

18586
11/29/2015

บทนำ

ติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิปเซ็ต Intel สําหรับ Intel® Compute Stick

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • ขนาด: 2.7 MB
  • SHA256: 12D3A72C2183D7BD3506D0EFF19E4D4EB019AFA5AE3BFCF478882CDF2BDFD4BD

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งเวอร์ชัน Intel Chipset Device Software สําหรับ Intel® Compute Stick

สิ่งสําคัญคือต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ก่อนหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows® ก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์อื่น ๆ การดําเนินการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Windows รู้จักส่วนประกอบของชิปเซ็ตทั้งหมด หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถระบุส่วนประกอบชิปเซ็ตทั้งหมดคุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายคําถามสีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิปเซ็ต Intel บน Intel® Compute Stick แล้วไม่จําเป็นต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้