เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ล่าสุดสําหรับไดรฟ์ Solid State Intel® Optane™ และหน่วยความจํา Intel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000017245

09/05/2023

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ล่าสุดสําหรับไดรฟ์ Intel® Optane™ Solid State (SSD) และผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา Intel® Optane™แสดงอยู่ด้านล่าง มองหาผลิตภัณฑ์ Intel® Optane™ ของคุณเพื่อตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มี เราขอแนะนําให้คุณทําให้ไดรฟ์ Intel ของคุณทันสมัยอยู่เสมอด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

คุณควรรู้อะไรบ้างก่อนเริ่มใช้งาน
  • รายการด้านล่างสอดคล้องกับเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของ Intel ล่าสุดสําหรับไดรฟ์ solid-state Intel® Optane™ และผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา Intel® Optane™
  • เครื่องมือ Intel ด้านล่างไม่สามารถอัปเดตไดรฟ์ด้วยเฟิร์มแวร์ก่อนการผลิตได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทน Intel ของคุณ
  • หากอุปกรณ์ของคุณมาจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของคุณอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างออกไป ติดต่อ ตัวแทน OEM ของคุณสําหรับการปรับปรุงแก้ไขเฟิร์มแวร์ล่าสุด
  • หากอุปกรณ์ของคุณ Intel NAND Solid State Drive ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน Soldigm™ สําหรับการอัปเดตไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ SSD เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดย Solidigm™ แล้ว
  • ก่อนอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้สํารองข้อมูลของคุณ หากกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ถูกขัดจังหวะ ผลิตภัณฑ์ Intel® Optane™ของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง
  • หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Intel SSD ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจหาก Intel SSD ของคุณใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุด ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

ในการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง คุณจะต้องใช้หนึ่งในเครื่องมือ Intel ต่อไปนี้:

เครื่องมือ Intel เหล่านี้สามารถตรวจจับและอัปเดตเฟิร์มแวร์ของไดรฟ์ของคุณ หาก ไม่ อยู่ในรายการ แสดงว่าเครื่องมือไม่มีเวอร์ชั่นล่าสุดตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง แต่อาจยังสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์ได้ในกรณีที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดๆ หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ ให้ดู ค้นหาเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์สําหรับไดรฟ์ Intel® Solid State / Intel® SSD ของคุณ

หมายเหตุรีลีสสําหรับแต่ละเฟิร์มแวร์จะรวมอยู่ในหมายเหตุรีลีสของ Intel® Memory and Storage Tool (GUI) และ Intel® Memory and Storage Tool (CLI)

หน่วยความจํา Intel® Optane™

เมื่อทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของหน่วยความจํา Intel® Optane™ ควรปิดใช้งานการเร่งความเร็วก่อนดําเนินการต่อ หากต้องการเรียนรู้วิธีปิดใช้งานการเร่งความเร็ว โปรดดู วิธีการปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™
ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ เฟิร์มแวร์ล่าสุด ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ Intel
Intel® Memory and Storage Tool (GUI) Intel® Memory and Storage Tool (CLI) Intel® SSD Firmware Update Tool
ซีรีส์หน่วยความจํา Intel® Optane™ K3110310 ใช่ ใช่ ใช่
หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M10 K4110440 ใช่ ใช่ ใช่
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H10 พร้อมที่เก็บข้อมูล Solid State G003-0440 ใช่ ใช่ ใช่
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H20 พร้อมที่เก็บข้อมูล Solid State G003-0552 ใช่ ใช่ ใช่

Intel® Optane™ Client SSD

ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ เฟิร์มแวร์ล่าสุด ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ Intel
Intel® Memory and Storage Tool (GUI) Intel® Memory and Storage Tool (CLI) Intel® SSD Firmware Update Tool
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 800P K4110440 ใช่ ใช่ ใช่
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 900P E2010603 ใช่ ใช่ ใช่
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 905P E2010603 ใช่ ใช่ ใช่

Intel® Optane™ Data Center SSD

ไม่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แสดง ว่ายังไม่มีเฟิร์มแวร์ออกใหม่เพิ่มเติมนับตั้งแต่เปิดตัวซีรีส์ผลิตภัณฑ์
ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ เฟิร์มแวร์ล่าสุด ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ Intel
Intel® Memory and Storage Tool (GUI) Intel® Memory and Storage Tool (CLI) Intel® SSD Firmware Update Tool
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ D4800X E2010470 ไม่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์
Intel® Optane™ SSD DC P4800XSeries E2010603 ใช่ ใช่ ใช่
Intel® Optane™ SSD DC ซีรี่ส์ P4801X E2010603 ใช่ ใช่ ใช่
Intel® Optane™ SSD DC ซีรี่ส์ P5800X L0310600 ใช่ ใช่ ใช่
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ P1600X U5110550 ไม่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Intel® SSD ด้วย Intel® Memory and Storage Tool
วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ Intel® SSD Firmware Update Tool