ข้อมูลการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005679

25/01/2024

คุณสามารถตรวจสอบความคุ้มครองและขอรับการสนับสนุนด้านการรับประกันได้โดยใช้ ศูนย์บริการรับประกันออนไลน์

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกัน โปรดดูด้านล่าง:

หมาย เหตุ
 • โปรดอ่านหัวข้อทั้งหมดด้านล่างก่อนดําเนินการขั้นตอนการรับประกันต่อไป
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สํารองข้อมูลทั้งหมดก่อนดําเนินการต่อ

คลิกบนหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel เสนอการรับประกันแบบจํากัดเป็นระยะเวลาสามปีสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่ซื้อจาก ผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง

การรับประกันระหว่างประเทศ: แปลเป็น 39 ภาษา

ทั่วโลกระยะสามปี icon
ขนาด: 5.6 MB
วันที่: กรกฎาคม 2022

การรับประกันเฉพาะประเทศ:

ออสเตรเลียระยะสามปี (อังกฤษ) icon
ขนาด: 69 KB
วันที่: กันยายน 2020

การรับประกัน NUC L10 สําหรับประเทศจีน PDF icon
ขนาด: 686 KB
วันที่: มกราคม 2018

การรับประกัน NUC L6 สําหรับประเทศจีน PDF icon
ขนาด: 683 KB
วันที่: มกราคม 2018

บัตรกํานัล NUC 3R สําหรับประเทศจีน PDF icon
ขนาด: 508 KB
วันที่: มกราคม 2018

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

ก่อนที่คุณจะส่งคืนสินค้าที่มีตําหนิ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบหมายเลขการเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows* ของคุณ (ถ้ามี)

ถ้าาคุณเปิดใช้งานคีย์ BitLocker ในการติดตั้ง Windows ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณทราบคีย์นั้นก่อนที่จะถอดฮาร์ดไดรฟ์ออก สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์การกู้คืน BitLocker ให้ไปที่ Intel® NUC: มีการร้องขอคีย์การกู้คืน BitLocker เมื่อเริ่มต้นระบบ

ตารางอธิบายสิ่งที่จะส่งคืนและสิ่งที่จะเก็บไว้กับคุณ

ผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ต้องส่งคืน สิ่งที่ต้องเก็บไว้
Mini PC Intel® NUC

(ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหน่วยความจํา ไดรฟ์ และระบบปฏิบัติการติดตั้งไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกกันได้)
 • ส่งคืนเฉพาะมินิพีซี Intel NUC พร้อมส่วนประกอบทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ก่อน (หน่วยความจําและไดรฟ์)
 • ถ้าคุณได้อัปเกรดโมดูลหน่วยความจําไป ให้เปลี่ยนเป็นโมดูลหน่วยความจําเดิมก่อนที่จะส่งคืน
 • ถ้าคุณได้ติดตั้ง ฝาแชสซีที่ออกแบบเอง ให้ใส่ฝาเดิมกลับก่อนที่จะทําการส่งคืน
 • เก็บส่วนประกอบที่คุณติดตั้งเอาไว้ (การอัปเกรดโมดูลหน่วยความจําและฮาร์ดไดรฟ์อื่นๆ)
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องเอาไว้ (ขายึด VESA และสกรู อะแดปเตอร์ไฟ สายไฟ และตัวติดปลั๊กไฟ)
 • สํารองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากมินิพีซี Intel NUC ไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ หากเป็นไปได้ Intel ใช้เครื่องมือทําลายข้อมูลแบบใช้ซอฟต์แวร์เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของมินิพีซี Intel NUC ที่ส่งคืน เอกสารและไฟล์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ส่งคืนจะสูญหาย
ชุด Intel® NUC

(ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้จัดส่งพร้อมหน่วยความจํา ไดรฟ์ หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้แล้ว)
 • ส่งคืนเฉพาะชุด Intel NUC
 • หาก Intel NUC มีโมดูลไร้สายหรือโมดูลหน่วยความจํา Intel® Optane™ติดตั้งไว้แล้ว อย่าถอดออกก่อนที่จะทําการส่งคืน
 • ถ้าคุณได้ติดตั้ง ฝาแชสซีที่ออกแบบเอง ให้ใส่ฝาเดิมกลับก่อนที่จะทําการส่งคืน
 • เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (โมดูลหน่วยความจํา, ฮาร์ดไดรฟ์, อะแดปเตอร์ไร้สาย)
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องเอาไว้ (ขายึด VESA และสกรู อะแดปเตอร์ไฟ สายไฟ และตัวติดปลั๊กไฟ)

ชุด Intel® NUC ที่ประกอบด้วย Intel® Compute Element

(ชุดอุปกรณ์นี้จัดส่งมาจาก Intel โดยไม่มีหน่วยความจําหรือไดรฟ์ ท่าน (หรือสถานที่ที่ท่านซื้อ) ได้ติดตั้งหน่วยความจํา ไดรฟ์ และระบบปฏิบัติการ)

 • ไม่ต้องใช้ส่วนประกอบ Intel® NUC Compute Element ในแชสซี
 • นําโมดูลหน่วยความจําและไดรฟ์ออกและเก็บไว้ ท่านจะต้องติดตั้งส่วนประกอบเหล่านี้ใส่เครื่องที่เปลี่ยนทดแทน Intel จะ ไม่สามารถ ส่งคืนส่วนประกอบเหล่านี้ให้แก่ท่านได้หากท่านส่งให้ Intel โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนภายใต้การรับประกัน
 • ถอดและเก็บการ์ดกราฟิกหรืออุปกรณ์ PCIe ออกจากเบสบอร์ด หากคุณ (หรือสถานที่ซื้อของคุณ) ได้ทําการติดตั้งไว้ ท่านจะต้องติดตั้งส่วนประกอบเหล่านี้ใส่เครื่องที่เปลี่ยนทดแทน Intel จะ ไม่สามารถ ส่งคืนส่วนประกอบเหล่านี้ให้แก่ท่านได้หากท่านส่งให้ Intel โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนภายใต้การรับประกัน
 • เก็บสายไฟและส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีให้มาในกล่อง Intel ไม่สามารถส่งคืนสิ่งเหล่านี้ให้แก่ท่านได้หากท่านส่งมาพร้อมกับ Intel NUC
 • สํารองโปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดของท่านตามความเหมาะสม Intel จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับประกัน
บอร์ด Intel® NUC ส่งคืนเฉพาะ Intel NUC Board เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (โมดูลหน่วยความจํา, ฮาร์ดไดรฟ์, อะแดปเตอร์ไร้สาย)
ข้อ ควร ระวัง
Intel ไม่สามารถติดตามหรือส่งคืนส่วนประกอบที่ผู้ใช้เป็นผู้ติดตั้งไว้ ซึ่งรวมถึงรายการต่างๆ ที่รวมอยู่ในกล่องเมื่อส่งคืน ให้ถอดหน่วยความจําและดิสก์ทั้งหมดออกจาก Intel NUC ของคุณก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์การรับประกันของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สํารองแอปพลิเคชันและข้อมูลทั้งหมดไว้แล้ว หากมี Intel จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับประกัน

ชุด Intel NUC ที่ส่งไปเพื่อเปลี่ยนภายใต้การรับประกันต้องไม่มีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows* หาก Intel NUC ของคุณมีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ของ Windows เราขอแนะนําให้คุณลอกออกจากแชสซีอย่างระมัดระวัง คุณสามารถถ่ายภาพตัวเครื่องเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตก่อนที่จะส่งคืนให้กับ Intel เพื่อเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกัน สติ๊กเกอร์ Microsoft Windows ไม่มีให้ในการเปลี่ยนสินค้า

หลักเกณฑ์ทั่วไป
 • สํารองโปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดของท่านตามความเหมาะสม Intel จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับประกัน
 • ให้ดูอีเมลยืนยันสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่คุณควรเก็บไว้ Intel จะไม่เก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใดๆ ไว้และไม่สามารถส่งคืนให้คุณได้
 • เขียนหมายเลขเคส RMA ของคุณที่ด้านนอกของกล่องและแนบสําเนาอีเมลยืนยันของคุณ
 • ตัวสินค้าทดแทนอาจไม่ได้รับการจัดส่งไปให้คุณในบรรจุภัณฑ์เดิมสําหรับขายปลีก
แนวทางการบรรจุภัณฑ์

หากคุณมีกล่องเดิมของสินค้านั้น คุณสามารถใช้กล่องนั้นเพื่อส่งคืนสินค้าได้:

 • หากกล่องนั้นไม่มีกันกระแทกของเดิม ให้ห่อสินค้าทุกด้านด้วยแผ่นกันกระแทกหรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันเพื่อทําให้กระชับพอดีและมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
 • บรรจุกล่องสินค้านั้นลงในกล่องที่แข็งแรงอีกชั้น โดยห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก โฟมกันกระแทก หรือเบาะที่คล้ายกันที่หนาอย่างน้อย 2 นิ้ว เพื่อทําให้กระชับพอดีและมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
 • คุณสามารถจัดหากล่องชั้นนอกที่มีขนาดเหมาะสมจากสถานที่รับส่งพัสดุในพื้นที่ของคุณหรือที่ทําการไปรษณีย์ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
หมาย เหตุ NUC ที่ทดแทนอาจส่งไปให้คุณในกล่องที่ไม่ใช่สําหรับร้านค้าปลีกเดิม แต่เป็นกล่องเทา ถ้าคุณต้องการจะเก็บกล่องสําหรับร้านค้าปลีกเดิมไว้ กรุณาดําเนินการตามคําแนะนําด้านล่าง

หากคุณไม่มีกล่องสําหรับร้านค้าปลีกเดิม หรืออยากจะเก็บกล่องเดิมไว้:

 • ให้บรรจุผลิตภัณฑ์ลงในกล่องที่แข็งแรงพร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมให้มากพอเพื่อป้องกันไม่ให้ขยับไปมาระหว่างการขนส่ง
 • คุณสามารถจัดหากล่องสําหรับจัดส่งที่มีขนาดเหมาะสมจากสถานที่รับส่งพัสดุในพื้นที่ของคุณหรือที่ทําการไปรษณีย์ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง

หากคุณส่งคืนสินค้ามากกว่าหนึ่งชิ้น ให้ปกป้องสินค้าแต่ละรายการด้วยพลาสติกกันกระแทก โฟมกันกระแทก หรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ขยับไปมาระหว่างการขนส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการรับประกันสําหรับแล็ปท็อป Intel® NUC
ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณและขอรับบริการสนับสนุนการรับประกัน
ข้อมูลที่จําเป็นในการระบุ Intel® NUC ของคุณเมื่อขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการรับประกัน