ข้อมูลการรับประกันสำหรับแล็ปท็อป Intel® NUC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000056533

11/11/2021

ดูด้านล่างสำหรับข้อมูลการรับประกันเฉพาะสำหรับแล็ปท็อป Intel® NUC

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel เสนอการรับประกันแบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel® NUC ที่ซื้อจาก ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง 

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E
ใช้กับรหัสผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710, LAPBC510
ใช้กับรหัสผลิตภัณฑ์ชุดแล็ปท็อปที่ขึ้นต้นด้วย:

 • LAPBC
 • BBC

ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E
ใช้กับรหัสผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบแล็ปท็อปที่ขึ้นต้นด้วย:

 • BKCMCN1CC

การรับประกันแบตเตอรี่หนึ่งปี 

ทั่วโลกระยะเวลาสองปี (อังกฤษ) ไอคอน
ขนาด: 127 KB
วันที่: กันยายน 2021
ออสเตรเลียระยะสองปี (อังกฤษ) ไอคอน
ขนาด: 93 KB
วันที่: กันยายน 2021

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme
ใช้กับรหัสผลิตภัณฑ์ชุดแล็ปท็อปที่ขึ้นต้นด้วย:

 • LAPQC
 • BQC
 • CQC

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710, LAPBC510
ใช้กับรหัสผลิตภัณฑ์ชุดแล็ปท็อปที่ขึ้นต้นด้วย:

 • CBC7A
 • CBC5A
ทั่วโลกระยะหนึ่งปี ไอคอน
ขนาด: 2.86 MB
วันที่: ตุลาคม 2020
ออสเตรเลียระยะหนึ่งปี (อังกฤษ) ไอคอน
ขนาด: 86 KB
วันที่: ตุลาคม 2020
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการรับประกันพัดลมระบบ

ผู้ผลิตแชสซีอาจออกแบบกล่องหุ้มสำหรับแล็ปท็อป Intel® NUC ที่มีโซลูชันระบายความร้อนแบบพาสซีฟ เพื่อรองรับแชสซีแบบสั่งประกอบประเภทนี้ ผู้ผลิตแชสซีหรือผู้ประกอบระบบบางรายจะถอดพัดลมออกหรือใช้การฝังผลิตภัณฑ์ลงไป ในกรณีเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบผู้ผลิตแชสซีและผู้ประกอบระบบที่จะต้องแน่ใจว่าระบบที่ดัดแปลงนั้นระบายความร้อนได้เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในเอกสารด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Intel การที่ไม่สามารถทำให้แล็ปท็อป Intel NUC เย็นลงเพียงพอในกล่องแบบสั่งประกอบนั้นจะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ Intel เป็นโมฆะ

เราไม่แนะนำให้ใช้แล็ปท็อป Intel® NUC กับโซลูชันระบายความร้อนแบบพาสซีฟ และผู้ผลิตแชสซีและผู้ประกอบระบบต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับระบบที่ได้รับการแก้ไขในลักษณะนี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตระบบเพื่อขอข้อมูลความคุ้มครองการรับประกัน

ก่อนที่คุณจะส่งคืนสินค้าที่มีตำหนิ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบหมายเลขการเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows* ของคุณ (ถ้ามี)

ตารางนี้จะอธิบายสิ่งที่ต้องส่งคืนและสิ่งที่ต้องเก็บไว้กับคุณ

ผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ต้องส่งคืน สิ่งที่ต้องเก็บไว้
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC (SKU L9/L10)

(ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหน่วยความจำ ไดรฟ์ และสำหรับระบบ L10 จะมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกกันได้)

หากชุดแล็ปท็อป Intel NUC ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าพร้อมหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ให้ทำดังนี้:

 • ส่งคืนระบบทั้งหมด รวมทั้งหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

หากชุดแล็ปท็อป Intel NUC ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ็จัดเก็บข้อมูล โดยคุณเป็นผู้ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ:

 • นำโมดูลหน่วยความจำออกและเก็บไว้
 • ส่งคืนระบบพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

หากชุดแล็ปท็อป Intel NUC ได้รับ ติดตั้งไว้ล่วงหน้าพร้อมหน่วยความจำ โดยคุณเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล:

 • ให้ถอดและเก็บอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้
 • ส่งคืนเครื่องพร้อมกับโมดูลหน่วยความจำ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

 • แบตเตอรี่ Li-ion และผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ดังกล่าวถูกควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้กฎระเบียบการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้มีการบรรจุหีบห่อ ติดฉลาก จัดทำเอกสารกำกับที่เหมาะสม ฯลฯ สำหรับการขนส่ง ในการขนส่งแบตเตอรี่ Li-ion ผู้ขนส่งต้องได้รับการฝึกอบรมและ/หรือใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรอง หากไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้ คุณอาจต้องเสียค่าปรับและถูกลงโทษอย่างรุนแรง
 • หากกล่องผลิตภัณฑ์มีลักษณะโป่งนูนหรือเกิดปฏิกริยาคายความร้อน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวัตถุอันตรายภายในองค์กรของคุณทันที หรือแจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรองทราบเพื่อการดำเนินการที่จำเป็นต่อไป ติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อ หากจำเป็น
 • หมายเหตุ: แบตเตอรี่ที่ชำรุดจัดเป็นสินค้าอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการจัดการและบรรจุหีบห่อแบบพิเศษ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ของชุดแล็ปท็อป Intel® NUC
 • เก็บส่วนประกอบที่คุณเป็นผู้ติดตั้งเอาไว้ (การอัปเกรดโมดูลหน่วยความจำและ SSD อื่นๆ)
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องเอาไว้ (อะแดปเตอร์ไฟ และเอกสารประกอบ)

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC (SKU L6/L7)

(ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับหน่วยความจำ ไดรฟ์ หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้แล้ว

หมายเหตุ: SKU ที่เป็น L7 มีการบัดกรีหน่วยความจำไว้แล้ว)

หากคุณจะส่งคืนเฉพาะส่วนสำคัญและจำเป็นของชุดแล็ปท็อป Intel NUC (คุณเป็นผู้ติดตั้งทั้งหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล)

 • ถอดโมดูลหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลออกและเก็บไว้ก่อนทำการส่งคืนระบบ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

 • แบตเตอรี่ Li-ion และผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ดังกล่าวถูกควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้กฎระเบียบการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้มีการบรรจุหีบห่อ ติดฉลาก จัดทำเอกสารกำกับที่เหมาะสม ฯลฯ สำหรับการขนส่ง ในการขนส่งแบตเตอรี่ Li-ion ผู้ขนส่งต้องได้รับการฝึกอบรมและ/หรือใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรอง หากไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้ คุณอาจต้องเสียค่าปรับและถูกลงโทษอย่างรุนแรง
 • หากกล่องผลิตภัณฑ์มีลักษณะโป่งนูนหรือเกิดปฏิกริยาคายความร้อน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวัตถุอันตรายภายในองค์กรของคุณทันที หรือแจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรองทราบเพื่อการดำเนินการที่จำเป็นต่อไป ติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อ หากจำเป็น
 • หมายเหตุ: แบตเตอรี่ที่ชำรุดจัดเป็นสินค้าอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการจัดการและบรรจุหีบห่อแบบพิเศษ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ของชุดแล็ปท็อป Intel® NUC
 • เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (โมดูลหน่วยความจำ, SSD, อะแดปเตอร์ไร้สาย)
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องเอาไว้ (อะแดปเตอร์ไฟ และเอกสารประกอบ)

ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC (L4 sku)

(ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับ Intel® Compute Element, ไดรฟ์ หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้แล้ว

หมายเหตุ: CPU, หน่วยความจำ, การ์ด WIFI อยู่ใน Intel® NUC Compute Element)

หากคุณส่งคืนส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC เฉพาะส่วนที่สำคัญและจำเป็น (คุณเป็นผู้ติดตั้งทั้ง Intel® NUC Compute Element และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล):

 • ถอดและเก็บ Intel® NUC Compute Element และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้ก่อนส่งคืนระบบ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

 • แบตเตอรี่ Li-ion และผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ดังกล่าวถูกควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้กฎระเบียบการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้มีการบรรจุหีบห่อ ติดฉลาก จัดทำเอกสารกำกับที่เหมาะสม ฯลฯ สำหรับการขนส่ง ในการขนส่งแบตเตอรี่ Li-ion ผู้ขนส่งต้องได้รับการฝึกอบรมและ/หรือใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรอง หากไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้ คุณอาจต้องเสียค่าปรับและถูกลงโทษอย่างรุนแรง
 • หากกล่องผลิตภัณฑ์มีลักษณะโป่งนูนหรือเกิดปฏิกริยาคายความร้อน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวัตถุอันตรายภายในองค์กรของคุณทันที หรือแจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรองทราบเพื่อการดำเนินการที่จำเป็นต่อไป ติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อ หากจำเป็น
 • หมายเหตุ: แบตเตอรี่ที่ชำรุดจัดเป็นสินค้าอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการจัดการและบรรจุหีบห่อแบบพิเศษ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ของชุดแล็ปท็อป Intel® NUC
 • เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (Intel® NUC Compute Element, SSD)
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องเอาไว้ (อะแดปเตอร์ไฟ และเอกสารประกอบ)
คำเตือน
Intel ไม่สามารถติดตามหรือส่งคืนส่วนประกอบที่ผู้ใช้เป็นผู้ติดตั้งไว้ ซึ่งรวมถึงรายการต่างๆ ที่รวมอยู่ในกล่องเมื่อส่งคืน ให้ถอดหน่วยความจำและดิสก์ทั้งหมดออกจากแล็ปท็อป Intel NUC ของคุณก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์การรับประกันของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันและข้อมูลทั้งหมดไว้แล้ว (ถ้ามี) Intel จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับประกัน

แล็ปท็อป Intel NUC ที่ส่งไปเพื่อเปลี่ยนภายใต้การรับประกันต้องไม่มีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows* หากแล็ปท็อป Intel NUC ของคุณมีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ของ Windows เราขอแนะนำให้คุณลอกออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง คุณสามารถถ่ายภาพตัวเครื่องเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตก่อนที่จะส่งคืนให้กับ Intel เพื่อเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกัน สติ๊กเกอร์ Microsoft Windows ไม่มีให้ในการเปลี่ยนทดแทน

พูดคุยกับผู้จัดจำหน่ายของคุณสำหรับคำถามใดๆ เกี่ยวกับเครดิต

หลักเกณฑ์ทั่วไป
 • ต้องใช้หมายเลขซีเรียลและหมายเลข SA (ส่วนประกอบย่อย) สำหรับคำขอการรับประกัน หากไม่มีหมายเลขซีเรียลและ SA# การรับประกันอาจถูกปฏิเสธได้
 • สำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากแล็ปท็อป Intel NUC ไปไว้ในสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่น Intel จะใช้เครื่องมือทำลายข้อมูลแบบใช้ซอฟต์แวร์เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของแล็ปท็อป Intel NUC ที่ส่งคืน เอกสารและไฟล์ต่างๆ ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ส่งคืนจะสูญหาย
 • ให้ดูอีเมลยืนยันสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่คุณควรเก็บไว้กับตัว Intel จะไม่เก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใดๆ ไว้และไม่สามารถส่งคืนให้คุณได้
 • เขียนหมายเลขเคส RMA ของคุณที่ด้านนอกของกล่องและแนบสำเนาอีเมลยืนยันของคุณ
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม
 • ห้ามจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมที่คุณสงสัยว่าได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะอยู่ภายในแล็ปท็อป Intel NUC หรือโดยตัวมันเอง สัญญาณของความเสียหายของแบตเตอรี่ ได้แก่ โป่ง อิเล็กโทรไลต์รั่ว มีเขม่าตกค้าง วัสดุแบตเตอรี่เป็นถ่าน ฯลฯ
 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel เพื่อขอความช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถจัดส่งชุดแล็ปท็อป Intel NUC ได้ในกรณีนี้
 • ดู ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบรรจุหีบห่อ
 • หากคุณมีกล่องเดิมของสินค้านั้น คุณสามารถใช้กล่องนั้นเพื่อส่งคืนสินค้าได้:
  • หากกล่องนั้นไม่มีกันกระแทกของเดิม ให้ห่อสินค้าทุกด้านด้วยแผ่นกันกระแทกหรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันเพื่อทำให้กระชับพอดีและมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
  • บรรจุกล่องสินค้านั้นลงในกล่องที่แข็งแรงอีกชั้น โดยห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก โฟมเม็ดกันกระแทก หรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันที่หนาอย่างน้อย 2 นิ้ว เพื่อทำให้กระชับพอดีและมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
  • คุณสามารถจัดหากล่องชั้นนอกที่มีขนาดเหมาะสมจากสถานที่รับส่งพัสดุในพื้นที่ของคุณหรือที่ทำการไปรษณีย์ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 • หากคุณไม่มีกล่องเดิมของสินค้า:
  • ให้บรรจุผลิตภัณฑ์ลงในกล่องที่แข็งแรงพร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมให้มากพอเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ขยับไปมาระหว่างการขนส่ง
  • คุณสามารถจัดหากล่องสำหรับจัดส่งที่มีขนาดเหมาะสมจากสถานที่รับส่งพัสดุในพื้นที่ของคุณหรือที่ทำการไปรษณีย์ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 • หากคุณส่งคืนสินค้ามากกว่าหนึ่งชิ้น ให้ปกป้องสินค้าแต่ละรายการด้วยพลาสติกกันกระแทก โฟมเม็ดกันกระแทก หรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขยับไปมาระหว่างการขนส่ง
  • โปรดปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ Li-ion อย่างปลอดภัย
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณ และขอรับบริการสนับสนุนการรับประกัน
ระบุชุดแล็ปท็อป Intel® NUC ของคุณ
ระบุ Intel® NUC Laptop Element ของคุณ