ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

Intel Atom® Processor E3900 Family, Intel® Celeron® Processor N3350, and Intel® Pentium® Processor N4200 Board Support Package for Yocto Project* with Intel® System Studio

Intel® Unified 3D Library for Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel® Celeron® Processor N3350, and Intel® Pentium® Processor N4200 for Yocto Project*

Audio Firmware and User Guide for the Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel® Celeron® Processor N3350, and Intel® Pentium® Processor N4200 on Yocto Project*

Intel® Integrated Sensor Solution Utilities Tool for Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel® Celeron® Processor N3350, and Intel® Pentium® Processor N4200 for Yocto Project*