Intel Unified 3D Library สําหรับ Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel Celeron® Processor N3350 และ Intel®® Pentium® Processor N4200 for Yocto Project*

18856
8/23/2017

บทนำ

ไฟล์ซิปนี้มีส่วนประกอบหลักของ OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) และแพ็คเกจไดรเวอร์สื่อที่จําเป็นโดย Yocto Project*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 47.9 MB
  • SHA256: D56EEFAC6A7BDA7C9D71BB13BC36ABBFE48663BA9FA426A570AC06E06E5730FE

คำอธิบายโดยละเอียด

ซอฟต์แวร์นี้มีไว้สําหรับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้แพลตฟอร์ม Intel® แบบฝังตัว ไม่ได้มีไว้สําหรับระบบธุรกิจหรือผู้บริโภค

ภาพรวม

ไฟล์ซิปนี้มีส่วนประกอบหลักของ OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) และแพ็คเกจไดรเวอร์สื่อที่จําเป็นโดย Yocto Project*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเอกสารทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และการสนับสนุนเชิงลึกสําหรับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่ Resource & Design Center for Development ด้วย Intel

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้