ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G154294
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR2YB

951485
PCN

SR2Z7

951834
PCN

SREKH

983218
PCN