ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows* DCH

กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows* DCH

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® E3900, โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3350 และโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แพ็คเกจการสนับสนุนบอร์ด N4200 สําหรับ Yocto Project* พร้อมIntel® System Studio

Intel® Unified 3D Libraryโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ E3900, โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3350 และโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N4200 สําหรับโครงการ Yocto*

เฟิร์มแวร์เสียงและคู่มือผู้ใช้สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ E3900, โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3350 และโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N4200 ใน Yocto Project*

เครื่องมือยูทิลิตี้ Intel® Integrated Sensor Solution สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ E3900, โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3350 และโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N4200 สําหรับโครงการ Yocto*

Yocto Project* Meta Layer สําหรับIntel® Media SDK 2017