ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G154294
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR2Y9

951483
PCN

SR2Z5

951830
PCN

SRGVZ

999N4L
PCN