ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ไดรเวอร์ของ Windows® 10 รุ่น 32 บิตเพื่อ STK1AW32SC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี® Intel® Wireless ใน Windows® 10 เพื่อ STK1AW32SC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® HD Graphics Driver for STK1AW32SC

แพ็คเกจไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SoC) เพื่อ STK1AW32SC