ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 32-Bit for STK1AW32SC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 for STK1AW32SC

Intel® Integrator Toolkit

อัพเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - SCCHTAX5

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for STK1A32SC, STK1AW32SC

Intel® HD Graphics Driver for STK1AW32SC