ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 32-bit for STK1AW32SC

Intel® Wireless Technology-Based Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1AW32SC

ชุดเครื่องมือ Intel® Integrator

อัพเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - SCCHTAX5

Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for STK1A32SC, STK1AW32SC

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ STK1AW32SC