ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 32 บิตสําหรับ STK1AW32SC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1AW32SC

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์ โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) สําหรับ STK1A32SC, STK1AW32SC

Intel® HD Graphics Driver for STK1AW32SC

แพ็คเกจไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SoC) สําหรับ STK1AW32SC