Intel® Wireless Technology-Based Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1AW32SC

18575
9/30/2020

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ไร้สาย (WiFi) สําหรับ Intel Wireless Adapter ที่ติดตั้งใน Intel® Compute Stick STK1AW32SC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 32-bit*
  • ขนาด: 7.4 MB
  • SHA1: 781320759FCCE2C1C3F37438FD950C2F173C7F8C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ไร้สาย (WiFi) สําหรับ Intel Wireless Adapter ที่ติดตั้งใน Intel® Compute Stick STK1AW32SC

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับมีอะไรใหม่หรือปัญหาที่แก้ไขแล้ว ปัญหาที่ทราบ และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้