ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

BIOS Update for Compute Stick - FCBYT10H

Intel® HD Graphics Driver for STCK1A32WFC

System-on-a-Chip (SOC) Driver Package for STCK1A32WFC

Realtek* Wireless Driver for Windows® 10 for STCK1A32WFC

Realtek* Bluetooth UART Bus Driver for Windows® 10 for STCK1A32WFC

Realtek* Bluetooth UART Bus Driver for Windows 8.1* for STCK1A32WFC