ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

Intel® HD Graphics Driver for STCK1A32WFC

แพ็คเกจไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SOC) ของ STCK1A32WFC

ไดรเวอร์ไร้สาย Realtek* ใน Windows® 10 for STCK1A32WFC

ไดรเวอร์บัส Realtek* Bluetooth UART ® 10 ใน STCK1A32WFC

ไดรเวอร์บัส Realtek* Bluetooth UART Windows 8.1* เพื่อ STCK1A32WFC