ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดเครื่องมือ Intel® Integrator

อัพเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - FCBYT10H

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ STCK1A32WFC

แพ็คเกจไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SOC) สําหรับ STCK1A32WFC

ไดร์เวอร์ไร้สาย Realtek * สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STCK1A32WFC

Realtek * Bluetooth UART Bus Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STCK1A32WFC

Realtek * Bluetooth UART Bus Driver สําหรับ Windows 8.1 * สําหรับ STCK1A32WFC