ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

อัปเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - FCBYT10H

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ STCK1A32WFC

แพ็คเกจไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SOC) สําหรับ STCK1A32WFC

ไดรเวอร์ไร้สาย Realtek* สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STCK1A32WFC

Realtek* Bluetooth UART Bus Driver for Windows® 10 for STCK1A32WFC

ไดรเวอร์บัส UART Bluetooth Realtek* สําหรับWindows 8.1* สําหรับ STCK1A32WFC